kancelária sklad továreň

Korporátna zodpovednosť

Správa o CSR spoločnosti BoConcept za rok 2023

Máj 2023 (anglicky)

Sociálna a environmentálna zodpovednosť

Jednou zo základných hodnôt spoločnosti BoConcept je rešpekt. Chceme našim zákazníkom preukázať rešpekt tým, že im ponúkame skvelý dizajn a kvalitu za správnu cenu. Ale nie za akúkoľvek cenu.

Všetci dodávatelia BoConcept musia dodržiavať náš kódex správania, aby sa všetky naše produkty vyrábali spôsobom, ktorý rešpektuje práva ich zamestnancov. Naša centrála sa nachádza v Dánsku a naše dánske korene aplikujeme na naše očakávania voči dodávateľom, pokiaľ ide o kvalitu, životné prostredie a pracovné procesy.

Viac ako 60 rokov skúseností a know-how poskytuje neoceniteľné výhody pre náš výrobný závod v Dánsku, ako aj pre našu úzku spoluprácu s našimi globálnymi dodávateľmi. Starostlivo vyberáme dodávateľov, ktorí sa stotožňujú s naším záväzkom voči vysokej kvalite. Spoločne pracujeme na rozvoji kompetencií a procesov a na implementácii iniciatív, ktoré preberajú zodpovednosť za ľudí a životné prostredie.

Vo všeobecnosti je našou ambíciou vyrábať produkty s čo najmenším vplyvom na životné prostredie. Neustále sa snažíme zlepšovať environmentálne vlastnosti pri výrobe našich produktov, ako aj logistické procesy, ktoré sa súčasťou dodávania produktov BoConcept zákazníkom, čím zabezpečujeme, aby mal vplyv nášho podnikania čo najmenší vplyv na globálne prostredie.

Kódex správania

Všetci dodávatelia BoConcept musia dodržiavať kódex správania, ktorý zabezpečuje, že všetky produkty BoConcept sa vyrábajú spôsobom, ktorý rešpektuje práva ich zamestnancov.

Účelom kódexu správania je zaistiť, aby dodávatelia spoločnosti BoConcept konali v súlade s medzinárodne uznávanými normami týkajúcimi sa ľudských práv, práce a životného prostredia. Spoločnosť BoConcept dodržiava princípy tohto kódexu a očakáva to isté od svojich dodávateľov. Obsah je založený na príslušných dohovoroch Medzinárodnej organizácie práce (MOP) a OSN.

Cieľom kódexu správania nie je ukončiť naše obchodovanie s dodávateľmi, ktorí nedodržiavajú pravidlá, ale pomôcť našim dodávateľom zlepšiť ich sociálne a environmentálne štandardy. Spoločnosť BoConcept je preto ochotná spolupracovať s dodávateľmi na dosiahnutí dodržiavania tohto kódexu. Nebudeme však obchodovať s dodávateľom, ak sa bude dodržiavanie požiadaviek kódexu považovať za nemožné. Nebudeme obchodovať ani s dodávateľmi, ktorí porušujú základné ľudské práva.

Kódex správania spoločnosti BoConcept zahŕňa:

 • Právne požiadavky

 • Pracovné podmienky

  - Detská práca

  - Nútená práca

  - Disciplinárne postupy

  - Sloboda združovania a kolektívne vyjednávanie

  Diskriminácia

  - Pracovný čas a odmeňovanie

  - Rešpektovanie kultúrnych hodnôt

 • Zdravie a bezpečnosť na pracovisku

 • Ochrana životného prostredia

 • Zodpovednosť vedenia

 • Monitorovanie a vynucovanie

 • Nedodržiavanie pravidiel

Kódex správania (anglicky)

Global Compact

Vzhľadom na sociálnu zaangažovanosť a zmysel pre zodpovednosť sa spoločnosť BoConcept pripojila ku Global Compact v snahe vybudovať udržateľnejšie a inkluzívnejšie globálne ekonomiky.

Týmto partnerstvom BoConcept vyjadruje svoju podporu desiatim princípom Global Compact v oblasti ľudských práv, práce, životného prostredia a boja proti korupcii.

Desať princípov:

Ľudské práva

 1. Firmy by mali podporovať a rešpektovať ochranu medzinárodne vyhlásených ľudských práv.

 2. Zabezpečiť, aby sa nepodieľali na porušovaní ľudských práv.

 3. Firmy by mali presadzovať slobodu združovania a účinné uznanie práva na kolektívne vyjednávanie.

 4. Odstránenie všetkých foriem nútenej a povinnej práce.

 5. Účinné zrušenie detskej práce.

 6. Odstránenie diskriminácie v oblasti zamestnania a povolania.

 7. Firmy by mali podporovať preventívny prístup k environmentálnym otázkam.

 8. Podnikať iniciatívy na podporu väčšej environmentálnej zodpovednosti.

 9. Podporovať vývoj a šírenie ekologických technológií.

 10. Firmy by mali pracovať na boji proti korupcii vo všetkých jej formách vrátane vydierania a úplatkárstva.

Zistite viac o iniciatíve Global Compact

Navštívte webovú stránku iniciatívy OSN Global Compact:

unglobalcompact.org

Pozrite si tiež, ako spoločnosť BoConcept spĺňa požiadavky iniciatívy Global Compact:

Máj 2023 (anglicky)

Máj 2022 (anglicky)

Máj 2021 (anglicky)

Máj 2020 (anglicky)

Máj 2019 (anglicky)

Máj 2018 (anglicky)

Máj 2017 (anglicky)

Máj 2016 (anglicky)

Máj 2015 (anglicky)

Máj 2014 (anglicky)

Máj 2013 (anglicky)

Máj 2012 (anglicky)

Máj 2011 (anglicky)