Hodnoty

Náš základ

V BoConcepte sa kultúra tvorí zdola. Rast, orientácia na zákazníka a výkon sa dajú merať rôznymi spôsobmi. Veríme však, že najdôležitejšia je spokojnosť našich zákazníkov. Pocit, že máme k dispozícii všetky prostriedky na dosahovanie najlepších výsledkov. Preto sme vytvorili súbor hodnôt: základ našej kolektívnej kultúry a spoločného úspechu. Tento prístup nazývame The BoConcept Way.

The BoConcept way

Veríme, že úspech začína od našich ľudí. Každý z nás má iné danosti, schopnosti a potenciál. Veríme, že odhaľovanie tohto potenciálu je každodenný proces. Cesta individuálnej voľby: Naše správanie. Činy. Návyky. Náš dlhotrvajúci úspech stojí na dodržiavaní našich princípov a rozvíjaní potenciálu každého jednotlivca. V BoConcepte veríme v ľudí.

Remeselné spracovanie BoConcept

D.R.I.V.E