Pridajte sa k nášmu tímu

Nastavili jsme naše ciele a prácu podľa súboru běžných hodnôt. Aj keď ponúkame rôzne pozície, základné ciele a hodnoty sú rovnaké pre všetkých zamestnancov. Tieto hodnoty sú začlenené do našich pracovných životov a sú základom pre naše každodenné rozhodovanie.

BoConcept stále otvára nové predajne po celom svete, čo znamená, že stále hľadá dynamických a schopných zamestnancov.

Na centrále sa sústredíme na podporu predajní čo najoptimálnejšou cestou. Na základe tohoto sa snažíme získavať zamestnacov, ktorí majú vôľu a schopnosti stále zdokonaľovať firmu, v ktorej pracujú. Týka sa to pracovníkov vo všetkých oblastiach. Chceme vytvoriť prostredie, ktoré sa sústredí na rozvoj jedinca tak, aby sme si udržali náskok pred konkurenciou.

Práve teraz hľadáme kandidáta/kandidátov na nasledovnú pozíciu(e):

 

Žiadosti

Súhlasím s tým, že osobné údaje uvedené v tejto žiadosti sa zaznamenávajú a používajú na účely náboru. Ďalšie informácie.

PRO1B