Flera BoConcept-medarbetare jublar med flaggor från olika länder i handen.

Karriär

Vi växer. Väx med oss.

Vi är ett företag där medarbetare står i fokus: de är nyckeln till vår framgång.

I takt med att BoConcept fortsätter att växa är vi fast beslutna att se till att våra medarbetare har möjlighet att växa med oss.

Vi är övertygade om att människor presterar på topp i en hälsosam, säker och engagerande arbetsmiljö som bygger på tillit och ansvar.

Som företag förbättrar och utvecklar vi kontinuerligt vår arbetsplats och våra karriärvägar i linje med våra värderingar för att stärka våra medarbetare till att Live Ekstraordinær.

Redo att Live Ekstraordinær?

Vi är en global familj med över 3 500 kollegor i 67 länder på 6 kontinenter. Våra samarbetsinsatser spänner över detaljhandel, produktion och företagsfunktioner. Att bli en del av vårt team innebär att dyka ner i en ekstraordinær ocean av möjligheter och uppleva en snabb väg till större ansvar.

Världskarta med platsmarkeringar för BoConcept-butiker runt om i världen.

Franchisekarriärer och möjligheter

Som världens mest globala möbel- och livsstilsvarumärke erbjuder vi en mängd jobbmöjligheter med våra franchisepartners över hela världen, oavsett utbildning, erfarenhet och bakgrund.

BoConcepts butik i Nagoya på kvällen

Karriärmöjligheter inom företaget

Våra centrala funktioner är baserade i Danmark, men vi anställer även chefer och specialister från våra kontor över hela världen. Våra koncernfunktioner stödjer våra franchisepartners. De spelar en avgörande roll för att utveckla verksamheten och säkerställa att vi behåller och stärker vår starka position.

BoConcepts moderna huvudkontor med medarbetare, datorer, anläggningar och en brun Carmo-soffa.

Våra värderingar och vår kultur skiljer oss från mängden Värderingar och kultur

Vi lever våra värderingar varje dag och de fungerar som en vägledande kraft i hela verksamheten, oavsett roll eller funktion. De speglar de förväntningar vi har på varandra som kollegor samt vad andra kan förvänta sig från oss. Våra värderingar utgör också grunden för vår kultur. Vår kultur formas av de vi är, vad vi tror på, hur vi arbetar och våra ambitioner.

Man i svart kostym som står framför en publik i ett auditorium.

Mångfald och inkludering

På BoConcept anser vi att varje person kan göra skillnad. Vi är stolta över att ta vårt sociala ansvar och bygga en inkluderande kultur som välkomnar mångfald.

Vi jobbar för lika möjligheter för alla. Oavsett ålder, hudfärg, funktionsnedsättning, kön, könsuttryck, könsidentitet, genetisk information, nationellt ursprung, etnicitet, religion, kön eller sexuell läggning.

Vi strävar också efter att skapa en engagerad och öppen arbetsmarknad för alla, oavsett omständigheter. Det inkluderar flyktingar, veteraner och människor i svårigheter samt personer med synliga och osynliga funktionsnedsättningar.

Det finns många sätt att bli en del av vårt team. Vi har specialutformade befattningar tillgängliga på alla nivåer och funktioner, särskilt i våra lager- och produktionsenheter, och vi har ett nära samarbete med kommuner för att skapa skräddarsydda arbetstillfällen.