# Juridiska dokument

På den här sidan hittar du all viktig information som rör din användning av våra tjänster, inklusive vår cookiepolicy och våra användarvillkor. Dessa dokument ger en detaljerad inblick i hur vi hanterar dina uppgifter, dina rättigheter och ansvarsområden samt våra övergripande operativa rutiner. Vi uppmanar dig att läsa dem noggrant för att till fullo förstå villkoren för vår relation.

Du kanske också är intresserad av