kontor lager fabrik

Företagsansvar:

BoConcepts CSR-rapport 2023

May 2023 (English)

Socialt och miljömässigt ansvar

Ett av BoConcepts kärnvärden är respekt. Vi visar respekt för våra kunder genom att leverera fantastisk design och kvalitet till rätt pris. Men inte till vilket pris som helst.

Alla BoConcepts underleverantörer måste följa vår uppförandekod för att säkerställa att alla våra produkter tillverkas på ett sätt som respekterar de anställdas rättigheter. Vårt huvudkontor ligger i Danmark och vi har höga förväntningar på våra underleverantörer när det gäller kvalitet, miljö och arbetsprocesser.

Vi har över 60 års erfarenhet och kunskap, vilket ger oss ovärderliga fördelar vid vår tillverkning i Danmark samt i vårt nära samarbete med våra globala underleverantörer. Vi har valt underleverantörer som delar vårt engagemang för hög kvalitet. Tillsammans arbetar vi för att utveckla vår kompetens och våra processer och för att genomföra initiativ som tar ansvar för människor och miljön.

Vår ambition är att tillverka våra produkter med så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi strävar ständigt efter att miljömässigt förbättra tillverkningen av våra produkter och de logistiska processerna när vi levererar BoConcepts produkter till kunderna så att vår verksamhet ska lämna så få avtryck som möjligt på miljön.

Vår uppförandekod

Alla BoConcepts underleverantörer måste följa vår uppförandekod för att säkerställa att alla BoConcepts produkter tillverkas på ett sätt som respekterar de anställdas rättigheter.

Syftet med uppförandekoden är att säkerställa att BoConcepts leverantörer arbetar i enlighet med internationellt erkända standarder för mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljö. BoConcept följer principerna i denna kod och förväntar sig detsamma av sina leverantörer. Innehållet är baserat på relevanta ILO-konventioner (International Labour Organisation) och FN-konventioner.

Syftet med uppförandekoden är inte att avsluta vår verksamhet med leverantörer som inte uppfyller kraven, utan att hjälpa våra leverantörer att förbättra sina sociala och miljömässiga standarder. BoConcept är därför villiga att samarbeta med leverantörer för att säkerställa att de följer denna kod. Vi kommer dock inte att göra affärer med en leverantör om det bedöms omöjligt att uppfylla kraven i koden. Vi kommer inte heller att göra affärer med en leverantör som bryter mot grundläggande mänskliga rättigheter.

BoConcepts uppförandekod omfattar:

 • Lagstadgade krav

 • Anställningsvillkor

  - Barnarbete

  - Tvångsarbete

  - Disciplinära åtgärder

  - Föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar

  - Diskriminering

  - Arbetstid och ersättning

  - Respekt för kulturella värden

 • Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

 • Miljöskydd

 • Ledningens ansvar

 • Övervakning och verkställan

 • Icke-överensstämmelse

Code of conduct (English)

Global Compact

Som en följd av BoConcepts sociala åtaganden och ansvarskänsla, har BoConcept anslutit sig till Global Compact och dess försök att bygga upp en mer hållbar och inkluderande global ekonomi.

Genom detta partnerskap visar BoConcept sitt stöd för Global Compacts tio principer gällande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption.

De tio principerna är:

Mänskliga rättigheter

 1. Företag bör stödja och respektera skyddet av internationellt erkända mänskliga rättigheter.

 2. Se till att de inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.

 3. Företag bör upprätthålla föreningsfriheten och erkännandet av rätten till kollektivförhandlingar.

 4. Avskaffande av alla former av tvångsarbete.

 5. Effektiv avskaffande av barnarbete.

 6. Avskaffande av diskriminering avseende anställning och yrke.

 7. Företag bör stödja en försiktighetsstrategi för miljöutmaningar.

 8. Ta initiativ för att främja ett större miljöansvar.

 9. Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.

 10. Företag ska arbeta mot korruption i alla dess former, inklusive utpressning och mutor.

Läs mer om Global Compact

Gå in på Förenta Nationernas webbplats Global Compact:

unglobalcompact.org

Se även hur BoConcept uppfyller kraven i Global Compact:

May 2023 (English)

May 2022 (English)

May 2021 (English)

May 2020 (English)

May 2019 (English)

May 2018 (English)

May 2017 (English)

May 2016 (English)

May 2015 (English)

May 2014 (English)

May 2013 (English)

May 2012 (English)

May 2011 (English)