Bli en del av vårt team

Vi har satt upp mål och arbetar enligt en uppsättning gemensamma värderingar. Även om det finns flera funktioner är målen och värderingarna likadana för alla medarbetare. Dessa värderingar är inarbetade i vårt arbetsliv och utgör grunden för vårt dagliga beslutsfattande.

BoConcept öppnar hela tiden nya butiker runt om i världen och det innebär att vi alltid är på jakt efter dynamisk och kompetent personal.

Framför allt söker vi medarbetare som är serviceinriktade och öppna, ansvarstagande, oberoende och entusiastiska i sitt sätt att arbeta. Individer som identifierar sig med både vårt koncept och företagets image.

På huvudkontoret fokuserar vi på att stödja butikerna på bästa möjliga sätt. Därför strävar vi efter att hitta medarbetare som har viljan och kompetensen att kontinuerligt utveckla verksamheten. Detta gäller inom marknadsföring, inköp, produktutveckling, HR, leveranskedjan och andra avdelningar. Vi vill skapa en miljö där det finns fokus på individens utveckling så att vi alltid ligger steget före i vår verksamhet.