kontorlagerfabrikk

Samfunnsansvar

BoConcept CSR-rapport 2023

Mai 2023 (English)

Sosialt og miljømessig ansvar

Én av kjerneverdiene hos BoConcept er respekt. Vi ønsker å vise våre kunder respekt ved å tilby fantastisk design og kvalitet til den rette prisen. Men ikke for enhver pris.

Alle BoConcepts leverandørerer må følge etiske retningslinjer for å sikre at alle våre produkter produseres på en måte som respekterer de ansattes rettigheter. Hovedkontoret vårt ligger i Danmark, og vi bruker vår danske bakgrunn i våre forventninger til leverandørene når det gjelder kvalitet, miljø og arbeidsprosesser.

Mer enn 60 års erfaring og kunnskap gir uvurderlige fordeler for vårt produksjonsanlegg i Danmark og i vårt nære samarbeid med globale leverandører. Vi har nøye utvalgte leverandører som deler vår forpliktelse til høy kvalitet. Sammen jobber vi for å utvikle kompetanser og prosesser, og å gjennomføre tiltak som tar ansvar for mennesker og miljø.

Generelt sett er ambisjonen vår å produsere produkter med minst mulig påvirkning på miljøet. Vi streber kontinuerlig etter å gjøre miljøforbedringer i produksjonen av produktene våre, så vel som de logistiske prosessene som er involvert i levering av BoConcept-produkter til kundene, og sikrer dermed at effektene av virksomheten vår etterlater så lite fotavtrykk på det globale miljøet som mulig.

Våre etiske retningslinjer

Alle av BoConcepts leverandørerer må følge etiske retningslinjer for å sikre at alle BoConcepts produkter produseres på en måte som respekterer de ansattes rettigheter.

Formålet med de etiske retningslinjene er å sikre at BoConcepts leverandører opererer i samsvar med internasjonalt anerkjente standarder for menneskerettigheter, arbeid og miljø. BoConcept følger prinsippene i disse retningslinjene og forventer det samme av sine leverandører. Innholdet er basert på relevante ILO-konvensjoner (International Labour Organization) og FN-konvensjoner.

Målet med de etiske retningslinjene er ikke å avslutte virksomheten vår med leverandører som ikke overholder kravene, men å hjelpe leverandørene våre med å forbedre sine sosiale og miljømessige standarder. BoConcept er derfor villig til å samarbeide med leverandører for å sikre at de overholder disse reglene. Vi vil imidlertid ikke gjøre forretninger med en leverandør hvis det anses som umulig å overholde kravene i retningslinjene. Vi vil heller ikke gjøre forretninger med en leverandør som er involvert i brudd på grunnleggende menneskerettigheter.

BoConcepts etiske retningslinjer inkluderer:

 • Lovmessige krav

 • Ansettelsesvilkår

  - Barnearbeid

  - Tvangsarbeid

  - Disiplinære tiltak

  - Organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger

  - Diskriminering

  - Arbeidstid og kompensasjon

  - Respekt for kulturelle verdier

 • Helse og sikkerhet på arbeidsplassen

 • Miljøvern

 • Ledelsens ansvar

 • Overvåking og håndhevelse

 • Manglende samsvar

Etiske retningslinjer (Engelsk)

Global Compact

På grunn av BoConcepts sosiale engasjement og ansvarsfølelse har BoConcept sluttet seg til Global Compact i sitt forsøk på å bygge en mer bærekraftig og inkluderende global økonomi.

Med dette partnerskapet viser BoConcept vår støtte for de ti prinsippene i Global Compact, som omfatter menneskerettigheter og arbeid, miljø og antikorrupsjon.

De ti prinsippene er:

Menneskerettigheter

 1. Bedrifter bør støtte og respektere beskyttelsen av internasjonalt anerkjente menneskerettigheter.

 2. Sørge for at de ikke er medvirkende til brudd på menneskerettighetene.

 3. Bedrifter bør opprettholde organisasjonsfriheten og anerkjenne retten til kollektive forhandlinger.

 4. Eliminering av alle former for tvangsarbeid.

 5. Effektiv avskaffelse av barnearbeid.

 6. Eliminering av diskriminering med hensyn til ansettelse og yrke.

 7. Bedrifter bør støtte en forsiktighetstilnærming til miljøutfordringer.

 8. Iverksette tiltak for å fremme større miljøansvar.

 9. Oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi.

 10. Bedrifter bør jobbe mot korrupsjon i alle dens former, inkludert utpressing og bestikkelser.

Lær mer om Global Compact

Besøk nettsiden til FNs Global Compact:

unglobalcompact.org

Se også hvordan BoConcept oppfyller kravene til Global Compact:

Mai 2023 (English)

Mai 2022 (Engelsk)

Mai 2021 (Engelsk)

Mai 2020 (Engelsk)

Mai 2019 (Engelsk)

Mai 2018 (Engelsk)

Mai 2017 (Engelsk)

Mai 2016 (Engelsk)

Mai 2015 (Engelsk)

Mai 2014 (Engelsk)

Mai 2013 (Engelsk)

Mai 2012 (Engelsk)

Mai 2011 (Engelsk)