Nærbilde av Calgary oppbevaring med nedfellbar front i naturlig eikefiner.
Veggenheter, skjenker, skap

Vedlikeholdsguide for oppbevaring

Over tid kan du oppleve at dører og skuffer ikke åpnes så jevnt. Vi anbefaler regelmessig justering av hengslene på dører og skuffer for å unngå dette.

Vedlikeholdsanvisning

  • Møbelbeslag må strammes 6–8 uker etter levering og deretter årlig, avhengig av bruksintensiteten.

  • Overflaten på møblene må ikke komme i kontakt med varme og/eller fuktige / våte beholdere / materialer. Vi anbefaler alltid å bruke koppebrikker eller bordbrikker.

  • For å unngå permanente merker må du ikke la gjenstander ligge i samme posisjon på møbler de første 6–8 ukene. Etter denne perioden skal møbelet være fullt mettet.

  • Ikke plasser møbler i nærheten av klimaanlegg, radiatorer eller varmeventiler, da de kan forårsake deformering, misfarging, vridning og/eller sprekker.

  • Ikke bruk møbler når flere dører og skuffer er åpne samtidig. Det kan føre til at tyngdepunktet heller forover og føre til at møblene velter.

  • Når halogenbelysningen er tent, blir overflateglasset svært varmt. Direkte berøring kan føre til brannskader.

  • Ikke bruk elektriske apparater som er større enn kapasiteten til stikkontakten. Det kan føre til brann.

  • Ved flytting av møbler anbefaler vi at minst to personer flytter gjenstanden ved å løfte i hver ende av møblet. Ikke dra møbler. Stram boltene og skruene etter flytting og før bruk.