Privacy beleid

17-05-2018, versie 2,0

Privacy van gegevens is van het grootste belang voor BoConcept A/S, diens dochterondernemingen en winkels (hierna ‘wij’ of ‘BoConcept’ genoemd). Wij willen open en transparant zijn ten aanzien van de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken. Dit beleid beschrijft de soort informatie die we verzamelen, hoe we deze verwerken en beschermen en met wie u contact kunt opnemen als u vragen of opmerkingen hebt.

Contactgegevens met betrekking tot gegevensbescherming

Overeenkomstig de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR) moeten BoConcept A/S en uw winkel worden beschouwd als onafhankelijke gegevensbeheerders die verantwoordelijk zijn voor de informatie die wordt geregistreerd van u als klant, bezoekers van deze website, enz. Contactgegevens zijn beschikbaar op:

BoConcept A/S

Fabriksvej 4

DK-6870 Ølgod

CVR-nr. 89866618

Tlf: +45 70131366

E-mail: boconcept@boconcept.com

Web: www.boconcept.com

En uw winkel:

Verwerking van klantgegevens

Wanneer u contact heeft met BoConcept A/S, diens dochterondernemingen en winkels via verschillende kanalen, waaronder onze websites, apps, fysieke winkels en de klantenservice, verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke gegevens.

De informatie die wij verzamelen en gebruiken bestaat uit:

 • Contactgegevens, zoals naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer;

 • Verkeersgegevens over uw gebruik van de website en internet;

 • Informatie over interesses en gewoonten;

 • Aankoopgeschiedenis;

 • Transactiegegevens;

 • Informatie die wordt gebruikt in verband met klantenservice en ondersteuning;

 • Foto's die op sociale media worden gebruikt (alleen op verzoek);

 • IP-adres.

Uw persoonlijke gegevens zullen worden verzameld in een of meer van de onderstaande gevallen:

 • Als u een offerte ontvangt, een bestelling plaatst en een aankoop afrondt;

 • Als u zich registreert voor onze nieuwsbrief en andere marketingmaterialen en -activiteiten;

 • Als u een gebruikersaccount op My BoConcept maakt;

 • Als u deelneemt aan wedstrijden;

 • Als u met ons communiceert (met betrekking tot klantenservice, ondersteuning, klachten, enz.);

 • Als u een catalogus bestelt;

 • Als u een interieuradvies boekt;

 • Als u goedkeuring geeft om uw foto te delen.

Wij verzamelen en bewaren uw persoonlijke gegevens voor de volgende niet-persoonlijke en zakelijke doeleinden:

 • Voor het verwerken van uw aankoop en het verstrekken van onze/uw dienst;

 • Voor het beheren van klantenzaken;

 • Voor het verzenden van nieuwsbrieven of andere marketingmaterialen en -activiteiten;

 • Voor het maken en beheren van uw gebruikersaccount voor My BoConcept;

 • Voor het beantwoorden van uw vragen;

 • Voor statistieken en analyses die worden gebruikt voor doeleinden in verband met productontwikkeling, bedrijfsoptimalisatie en rapportage;

De wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt gevormd door:

De wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonlijke gegevens met betrekking tot uw aankoop, het leveren van klantenservice en ondersteuning en het beheren van klantenzaken wordt gevormd door naleving van overeenkomsten die tussen u en BoConcept zijn gesloten (Algemene Verordening Gegevensbescherming, artikel 6, lid 1, punt b).

Daarnaast verwerken wij uw persoonlijke gegevens op basis van uw toestemming als u zich registreert voor een nieuwsbrief en andere marketingmaterialen en -activiteiten (Algemene Verordening Gegevensbescherming, artikel 6, lid 1, punt a).

Ten slotte verwerken wij uw persoonlijke gegevens voor statistische en analytische doeleinden op basis van ons rechtmatige belang met betrekking tot productontwikkeling, bedrijfsoptimalisatie en rapportage (Algemene Verordening Gegevensbescherming, artikel 6, lid 1, punt f).

Met wie wij persoonlijke informatie delen

Uw gegevens kunnen op basis van onze gegevensverwerkingsovereenkomst worden gedeeld met gegevensverwerkers, waaronder:

 • Hostingpartners

 • Logistieke bedrijven

 • Aanbieders van betalingsdiensten

 • Zakenpartners in verband met de administratie van klantenzaken en marketing

Het kan onder bepaalde omstandigheden en in overeenstemming met de wetgeving noodzakelijk zijn om informatie openbaar te maken aan overheidsinstanties, met inbegrip van gerechtelijke instanties. Er kan bijvoorbeeld informatie aan de politie worden verstrekt als er fraude wordt vermoed.

Herroeping van toestemming/intrekking

U kunt elke verleende toestemming in verband met nieuwsbrieven op elk gewenst moment intrekken en uw gebruikersaccount voor My BoConcept sluiten. Wij zullen uw persoonlijke informatie dan verwijderen, tenzij wij deze op een andere basis kunnen blijven verwerken. Als u uw toestemming in verband met nieuwsbrieven of andere marketingmaterialen en -activiteiten wilt intrekken, dient u de koppeling ‘Afmelden’ onder aan de nieuwsbrieven te gebruiken. Neem contact met ons op via privacy@boconcept.com als u uw gebruikersaccount voor My BoConcept wilt sluiten.

We zullen uw persoonlijke gegevens verwijderen als deze niet meer nodig zijn

Wij verwijderen uw persoonlijke gegevens als deze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld, verwerkt en opgeslagen.

BoConcept slaat persoonlijke informatie met betrekking tot uw aankoop, het bieden van klantenservice en ondersteuning en het beheren van klantenzaken veilig op gedurende de periode die door toepasselijke lokale wetgeving wordt vereist. De opslag vindt plaats gedurende vijf jaar vanaf het einde van het boekjaar waarop deze informatie betrekking heeft (zie sectie 10 van de Deense wet inzake boekhouding), waarna de informatie wordt verwijderd, tenzij lokale wetgeving anders bepaalt. De opslag van uw gegevens vindt plaats om een goede afhandeling van herhaalde klantrelaties, potentiële klachten en garantieverplichtingen te waarborgen en om aan onze verplichtingen te voldoen.

BoConcept bewaart persoonlijke informatie met betrekking tot nieuwsbrieven, andere marketingactiviteiten en uw My BoConcept-account totdat u uw toestemming intrekt of uw account verwijdert.

GEBRUIK VAN COOKIES

Cookies, doel en relevantie

Als we cookies gebruiken, informeren we u over het gebruik ervan en over het doel van gegevensverzameling via cookies.

Zie cookiepolitiek

Google-privacybeleid

Wij vragen u om uw toestemming

Voordat wij cookies op uw apparaten plaatsen, zullen wij u om uw toestemming vragen. Cookies die nodig zijn om functionaliteit en instellingen te garanderen, kunnen echter zonder uw toestemming worden gebruikt.

Meer informatie over ons beleid inzake het gebruik van cookies en over het verwijderen of weigeren ervan, vindt u hier. Raadpleeg de richtlijnen in ons cookiebeleid als u uw toestemming wilt intrekken.

Uw rechten

U hebt, overeenkomstig de wetgeving, een aantal rechten met betrekking tot de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen:

 • Recht op toegang

 • Recht op overdraagbaarheid

 • Recht op rectificatie

 • Recht op wissen

 • Uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van rechtmatig belang

 • Uw recht om bezwaar te maken tegen direct marketing

Recht op beperking

U kunt te allen tijde contact opnemen met uw lokale toezichthouder als u ontevreden bent over de manier waarop met uw persoonlijke gegevens is omgegaan.

Neem voor vragen en verzoeken met betrekking tot uw rechten contact op met onze Data Protection Advisor. Dit kan per e-mail: privacy@boconcept.com.

Als u uw rechten wenst uit te oefenen, verzoeken we u om specifiek te zijn in uw wensen en de BoConcept-winkel(s) te vermelden waarmee u contact hebt gehad. Houd er rekening mee dat wij contact zullen opnemen met de winkel(s) om u optimale service te bieden en om te waarborgen dat uw rechten correct worden afgehandeld door zowel BoConcept A/S als door de desbetreffende winkel(s).

Als u toegang tot uw persoonlijke gegevens vraagt, uw informatie wilt laten wijzigen of verwijderen of een uitzondering op ons beleid wilt maken, zullen we onderzoeken of het mogelijk is om aan uw verzoek te voldoen. Wij streven ernaar om zo snel mogelijk te reageren en komen binnen een maand bij u terug.

Updates van het privacy beleid.

Dit privacy beleid kan nu en dan worden herzien. Wanneer we belangrijke veranderingen aanbrengen in de manier waarop we uw persoonlijke informatie gebruiken, zullen we een mededeling daarover op deze pagina plaatsen.

Misschien ben je ook op zoek naar