Vállalati felelősség

Dark grey sofa with magazine storage and black/walnut veneer recliner

TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI FELELŐSSÉG

A BoConcept egyik legfontosabb értéke a tisztelet. Azzal szeretnénk kimutatni vásárlóink iránti tiszteletünket, hogy nagyszerű designt és minőséget adunk megfelelő áron. De nem mindenáron.

A BoConcept minden beszállítójának be kell tartania egy működési szabályzatot, amely biztosítja, hogy minden termékünk az érintett alkalmazottak jogainak tiszteletben tartása mellett készül. Vállalatunk székhelye Dániában van, és a dán normákat alkalmazzuk, amikor megfogalmazzuk elvárásainkat a beszállítóink felé a minőség, a környezetvédelem és a munkafolyamatok terén.

Több mint 60 éves tapasztalatunk és szaktudásunk felbecsülhetetlen előnyt jelent nemcsak a dániai gyártóüzemünk számára, hanem a globális beszállítóinkkal való szoros együttműködésben. Gondosan választottuk ki azokat a beszállítókat, akik ugyanolyan elhivatottak a kiemelkedő minőség iránt, mint mi. Együtt fejlesztjük lehetőségeinket és folyamatainkat, és közösen valósítjuk meg azon kezdeményezéseinket, amelyek az emberek és a környezet iránti felelősségre irányulnak.

Legfőbb törekvésünk a környezetre a lehető legkisebb terhelést jelentő termékek gyártása. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy a BoConcept termékek gyártása és ügyfeleinkhez történő kiszállítása során minél több környezetvédelmi fejlesztést vezessünk be, ezzel gondoskodunk arról, hogy vállalatunk a lehető legkisebb terhelést jelentse a globális környezet számára.

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

A BoConcept minden beszállítójának be kell tartania egy működési szabályzatot, amely biztosítja, hogy minden BoConcept termék az érintett alkalmazottak jogainak tiszteletben tartása mellett készül.

A működési szabályzat célja annak biztosítása, hogy a BoConcept beszállítói a nemzetközileg elismert normákkal összhangban működnek az emberi jogok, a munkaerő és a környezetvédelem tekintetében. BoConcept betartja ezt a szabályzatot, és elvárja, hogy beszállítói is így tegyenek. A szabályzat tartalma az ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) és az ENSZ által kiadott idevágó egyezményeken alapul.

A működési szabályzatnak nem az a célja, hogy megszakítsuk az együttműködést az ilyen szempontból nem megfelelő beszállítókkal, hanem hogy segítsük beszállítóinkat a társadalmi és környezetvédelmi normáik fejlesztésében. A BoConcept ezért hajlandó együttműködni a beszállítókkal, hogy ők elérjék a szabályzatnak való megfelelőséget. Nem működünk együtt azonban olyan beszállítóval, amely esetében a szabályzatnak való megfelelés lehetetlennek tűnik. Tovább olyan beszállítóval sem vagyunk hajlandóak együttműködni, amely a működése során megsérti az alapvető emberi jogokat.

A BOCONCEPT MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁBA BELETARTOZNAK AZ ALÁBBIAK:

 • Jogi előírások

 • Munkáltatói feltételek

- Gyermekmunka

- Kényszermunka

- Büntetések

- Egyesülési szabadság és közös érdekképviselet

- Hátrányos megkülönböztetés

- Munkaidő és munkabér

- Kulturális értékek tisztelete

 • Munkahelyi egészségvédelem és biztonság

 • Környezetvédelem

 • Vezetői felelősség

 • Ellenőrzés és végrehajtás

 • Nem megfelelőség

Code of conduct(English)

GLOBAL COMPACT

A vállalatunkra jellemző társadalmi elkötelezettség és felelősségérzet miatt a BoConcept csatlakozott a Global Compact programhoz, amely a fenntarthatóbb és nagyobb egyenlőséget nyújtó globális gazdaságra törekszik.

Ezzel a partnerséggel a BoConcept kifejezi, hogy támogatja a Global Compact tíz alapelvét, többek között az emberi jogok, a munka, a környezetvédelem, valamint a korrupció elleni küzdelem területén.

A TÍZ ALAPELV:

Emberi jogok

 1. A vállalatoknak támogatniuk kell és tiszteletben kell tartaniuk a nemzetközileg elismert emberi jogokat.

 2. A vállalatoknak ügyelniük kell arra, hogy ne legyenek részesei olyan tevékenységnek, amely sérti az emberi jogokat.

Munkavégzési normák

 1. A vállalatok kötelesek biztosítani az egyesülés szabadságát, valamint a közös érdekképviselet jogának tényleges érvényesülését.

 2. Meg kell szüntetni a kényszermunka minden formáját.

 3. Hatékonyan fel kell lépni a gyermekmunka ellen.

 4. Meg kell szüntetni a hátrányos megkülönböztetést a foglalkoztatás és munkavégzés terén.

Munkahelyi légkör

 1. A vállalatoknak elővigyázatos megközelítéssel kell hozzáállniuk a környezeti kihívásokhoz.

 2. Kezdeményezéseket kell tenni a nagyobb környezeti felelősség előmozdítása irányában.

 3. Ösztönözni és segíteni kell a környezetbarát technológiák fejlesztését és elterjedését.

Korrupció elleni küzdelem

 1. A vállalatoknak küzdeniük kell a korrupció minden formája ellen, beleértve a zsarolást és a megvesztegetést is.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A GLOBAL COMPACT PROGRAMRÓL

Keresse fel az ENSZ Global Compact webhelyét:

unglobalcompact.org

Lásd még: Hogyan teljesíti a BoConcept a Global Compact követelményeit:

May 2021 (English)

May 2020 (English)

May 2019 (English)

May 2018 (English)

May 2017 (English)

May 2016 (English)

May 2015 (English)

May 2014 (English)

May 2013 (English)

May 2012 (English)

May 2011 (English)

PRO1B