Vállalati felelősség

Társadalmi és környezetvédelmi felelősség

A BoConcept egyik legfontosabb értéke a tisztelet. Azzal szeretnénk kimutatni vásárlóink iránti tiszteletünket, hogy nagyszerű designt és minőséget adunk megfelelő áron. De nem mindenáron.

A BoConcept minden beszállítójának be kell tartania egy működési szabályzatot, amely biztosítja, hogy minden termékünk az érintett alkalmazottak jogainak tiszteletben tartása mellett készül. Vállalatunk székhelye Dániában van, és a dán normákat alkalmazzuk, amikor megfogalmazzuk elvárásainkat a beszállítóink felé a minőség, a környezetvédelem és a munkafolyamatok terén.

Több mint 60 éves tapasztalatunk és szaktudásunk felbecsülhetetlen előnyt jelent nemcsak a dániai gyártóüzemünk számára, hanem a globális beszállítóinkkal való szoros együttműködésben. Gondosan választottuk ki azokat a beszállítókat, akik ugyanolyan elhivatottak a kiemelkedő minőség iránt, mint mi. Együtt fejlesztjük lehetőségeinket és folyamatainkat, és közösen valósítjuk meg azon kezdeményezéseinket, amelyek az emberek és a környezet iránti felelősségre irányulnak.

Legfőbb törekvésünk a környezetre a lehető legkisebb terhelést jelentő termékek gyártása. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy a BoConcept termékek gyártása és ügyfeleinkhez történő kiszállítása során minél több környezetvédelmi fejlesztést vezessünk be, ezzel gondoskodunk arról, hogy vállalatunk a lehető legkisebb terhelést jelentse a globális környezet számára.

Működési szabályzat

A BoConcept minden beszállítójának be kell tartania egy működési szabályzatot, amely biztosítja, hogy minden BoConcept termék az érintett alkalmazottak jogainak tiszteletben tartása mellett készül.

A működési szabályzat célja annak biztosítása, hogy a BoConcept beszállítói a nemzetközileg elismert normákkal összhangban működnek az emberi jogok, a munkaerő és a környezetvédelem tekintetében. BoConcept betartja ezt a szabályzatot, és elvárja, hogy beszállítói is így tegyenek. A szabályzat tartalma az ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) és az ENSZ által kiadott idevágó egyezményeken alapul.

A működési szabályzatnak nem az a célja, hogy megszakítsuk az együttműködést az ilyen szempontból nem megfelelő beszállítókkal, hanem hogy segítsük beszállítóinkat a társadalmi és környezetvédelmi normáik fejlesztésében. A BoConcept ezért hajlandó együttműködni a beszállítókkal, hogy ők elérjék a szabályzatnak való megfelelőséget. Nem működünk együtt azonban olyan beszállítóval, amely esetében a szabályzatnak való megfelelés lehetetlennek tűnik. Tovább olyan beszállítóval sem vagyunk hajlandóak együttműködni, amely a működése során megsérti az alapvető emberi jogokat.

A BOCONCEPT MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁBA BELETARTOZNAK AZ ALÁBBIAK:

 • Jogi előírások

 • Munkáltatói feltételek

- Gyermekmunka

- Kényszermunka

- Büntetések

- Egyesülési szabadság és közös érdekképviselet

- Hátrányos megkülönböztetés

- Munkaidő és munkabér

- Kulturális értékek tisztelete

 • Munkahelyi egészségvédelem és biztonság

 • Környezetvédelem

 • Vezetői felelősség

 • Ellenőrzés és végrehajtás

 • Nem megfelelőség

Code of conduct(English)

Global Compact

A vállalatunkra jellemző társadalmi elkötelezettség és felelősségérzet miatt a BoConcept csatlakozott a Global Compact programhoz, amely a fenntarthatóbb és nagyobb egyenlőséget nyújtó globális gazdaságra törekszik.

Ezzel a partnerséggel a BoConcept kifejezi, hogy támogatja a Global Compact tíz alapelvét, többek között az emberi jogok, a munka, a környezetvédelem, valamint a korrupció elleni küzdelem területén.

A tíz alapelv:

Emberi jogok

 1. A vállalatoknak támogatniuk kell és tiszteletben kell tartaniuk a nemzetközileg elismert emberi jogokat.

 2. A vállalatoknak ügyelniük kell arra, hogy ne legyenek részesei olyan tevékenységnek, amely sérti az emberi jogokat.

Munkavégzési normák

 1. A vállalatok kötelesek biztosítani az egyesülés szabadságát, valamint a közös érdekképviselet jogának tényleges érvényesülését.

 2. Meg kell szüntetni a kényszermunka minden formáját.

 3. Hatékonyan fel kell lépni a gyermekmunka ellen.

 4. Meg kell szüntetni a hátrányos megkülönböztetést a foglalkoztatás és munkavégzés terén.

Munkahelyi légkör

 1. A vállalatoknak elővigyázatos megközelítéssel kell hozzáállniuk a környezeti kihívásokhoz.

 2. Kezdeményezéseket kell tenni a nagyobb környezeti felelősség előmozdítása irányában.

 3. Ösztönözni és segíteni kell a környezetbarát technológiák fejlesztését és elterjedését.

Korrupció elleni küzdelem

 1. A vállalatoknak küzdeniük kell a korrupció minden formája ellen, beleértve a zsarolást és a megvesztegetést is.

További információk a Global Compact programról

Keresse fel az ENSZ Global Compact webhelyét:

unglobalcompact.org

Lásd még: Hogyan teljesíti a BoConcept a Global Compact követelményeit:

May 2018 (English)

May 2017 (English)

May 2016 (English)

May 2015 (English)

May 2014 (English)

May 2013 (English)

May 2012 (English)

May 2011 (English)

PRO1B