toimisto varasto tehdas

Yritysvastuu

BoConceptin yhteiskuntavastuuraportti 2023

Toukokuu 2023 (englanti)

Sosiaalinen vastuu ja vastuu ympäristöstä

Yksi BoConceptin ydinarvoista on kunnioitus. Haluamme osoittaa kunnioitusta asiakkaitamme kohtaan tarjoamalla upeaa muotoilua ja laatua oikeaan hintaan. Ei kuitenkaan mihin hintaan hyvänsä.

Kaikkien BoConceptin toimittajien on noudatettava tiettyjä toimintaperiaatteita, joiden avulla voimme varmistaa, että tuotteet on valmistettu työntekijöiden oikeuksia kunnioittaen. Pääkonttorimme sijaitsee Tanskassa, ja toimimme tanskalaisten arvojemme pohjalta, kun asetamme vaatimuksia toimittajillemme laadun, ympäristönsuojelun ja työskentelymenetelmien suhteen.

Yli 60 vuoden kokemuksesta ja osaamisesta on erittäin merkittäviä etuja sekä Tanskassa sijaitseville tuotantolaitoksillemme että läheiselle yhteistyöllemme kansainvälisten toimittajiemme kanssa. Olemme valinneet huolella toimittajat, jotka jakavat sitoutumisemme korkeaan laatuun. Tuemme toimittajiamme heidän kehittäessään osaamistaan ja valmistusmenetelmiään ja autamme heitä toteuttamaan hankkeita, joissa he voivat kantaa vastuun sekä ihmisistä että ympäristöstä.

Pyrimme pitämään tuotteidemme valmistuksen aiheuttamat haitalliset ympäristövaikutukset mahdollisimman pieninä. Kehitämme tuotantoamme ja logistiikkaamme jatkuvasti entistä ympäristöystävällisemmäksi, jotta liiketoiminnallamme olisi mahdollisimman pieni vaikutus ympäristöön.

Toimintaperiaatteet

Kaikkien BoConceptin toimittajien on noudatettava tiettyjä toimintaperiaatteita, joiden avulla voimme varmistaa, että kaikki BoConceptin tuotteet on valmistettu työntekijöiden oikeuksia kunnioittaen.

Toimintaperiaatteidemme tarkoituksena on varmistaa, että BoConceptin toimittajat toimivat kansainvälisesti tunnustettujen ihmisoikeuksia, työvoimaa ja ympäristöä koskevien standardien mukaisesti. BoConcept noudattaa näitä toimintaperiaatteita ja edellyttää samaa myös toimittajiltaan. Sisältö perustuu asiaankuuluviin ILO:n (Kansainvälinen työjärjestö) ja YK:n yleissopimuksiin.

Toimintaperiaatteiden tavoitteena ei ole lopettaa liiketoimintaa toimittajien kanssa jotka eivät täysin vastaa vaatimuksiin, vaan auttaa toimittajiamme parantamaan sosiaalisia ja ympäristöstandardejaan. Siksi BoConcept on valmis tekemään yhteistyötä toimittajiensa kanssa näiden ohjeiden noudattamiseksi. Emme kuitenkaan harjoita liiketoimintaa toimittajan kanssa, jos toimintaohjeen vaatimusten noudattaminen on mahdotonta. Emme tee yhteistyötä myöskään sellaisten toimittajien kanssa, jotka rikkovat ihmisoikeuksia.

BoConceptin toimintaohjeet sisältävät:

 • Lakisääteiset vaatimukset

 • Työsuhde-ehdot

  - Lapsityö

  - Pakkotyö

  - Kurinpitotoimet

  - Järjestäytymisvapaus ja oikeus työehtosopimusneuvotteluihin

  - Syrjintä

  - Työaika ja korvaus

  - Kulttuuriarvojen kunnioittaminen

 • Työterveys ja -turvallisuus

 • Ympäristönsuojelu

 • Johdon vastuut

 • Valvonta ja täytäntöönpano

 • Vaatimustenvastaisuus

Toimintaohjeet (englanti)

Global Compact -aloite

BoConceptin sosiaalisen sitoutumisen ja vastuullisuuden vuoksi BoConcept on liittynyt Global Compact -aloitteeseen pyrkiessään rakentamaan kestävämpää ja osallistavampaa maailmantaloutta.

Tällä kumppanuudella BoConcept osoittaa tukensa Global Compact -aloitteen kymmenelle periaatteelle, joihin kuuluvat ihmisoikeudet ja työvoima, ympäristö ja korruption torjunta.

Kymmenen periaatetta ovat:

Ihmisoikeudet

 1. Yritysten tulee tukea ja kunnioittaa kansainvälisesti julistettujen ihmisoikeuksien suojelua.

 2. Yritysten tulee varmistaa, että ne eivät ole osallisia ihmisoikeusrikkomuksiin.

 3. Yritysten on kannatettava järjestymisvapautta ja tunnustettava työehtosopimusneuvottelut.

 4. Pakkotyön käyttö kaikissa muodoissaan on kiellettävä.

 5. Lapsityön käyttö on kiellettävä.

 6. Työllistämiseen liittyvää syrjintää ei sallita.

 7. Yritysten on tuettava ennaltaehkäisevää toimintaa ympäristöhaasteiden suhteen.

 8. Yritysten on tehtävä aloitteita ympäristövastuun lisäämiseksi.

 9. On kannustettava ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämiseen ja levittämiseen.

 10. Yritysten tulee torjua korruptiota kaikissa muodoissaan, kiristys ja lahjonta mukaan lukien.

Lue lisää Global Compactista

Vieraile Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloitteen verkkosivustolla:

unglobalcompact.org

Katso myös, miten BoConcept täyttää Global Compact -aloitteen vaatimukset:

Toukokuu 2023 (englanti)

Toukokuu 2022 (englanti)

Toukokuu 2021 (englanti)

Toukokuu 2020 (englanti)

Toukokuu 2019 (englanti)

Toukokuu 2018 (englanti)

Toukokuu 2017 (englanti)

Toukokuu 2016 (englanti)

Toukokuu 2015 (englanti)

Toukokuu 2014 (englanti)

Toukokuu 2013 (englanti)

Toukokuu 2012 (englanti)

Toukokuu 2011 (englanti)