Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuu ja vastuu ympäristöstä

Yksi BoConceptin ydinarvoista on kunnioittaminen. Haluamme kunnioittaa asiakkaitamme toimittamalla kaunista ja laadukasta muotoilua edulliseen hintaan. Ei kuitenkaan mihin hintaan hyvänsä.

Kaikkien BoConceptin toimittajien on noudatettava tiettyjä toimintaperiaatteita, joiden avulla voimme varmistaa, että tuotteet on valmistettu työntekijöiden oikeuksia kunnioittaen. Pääkonttorimme sijaitsee Tanskassa, ja toimimme tanskalaisten arvojemme pohjalta, kun asetamme vaatimuksia toimittajillemme laadun, ympäristönsuojelun ja työskentelymenetelmien suhteen.

Yli 60 vuoden kokemuksesta ja osaamisesta on erittäin merkittäviä etuja sekä Tanskassa sijaitseville tuotantolaitoksillemme että läheiselle yhteistyöllemme kansainvälisten toimittajiemme kanssa. Huolellisesti valikoidut toimittajamme ovat sitoutuneet toimittamaan laatua. Tuemme toimittajiamme heidän kehittäessään osaamistaan ja valmistusmenetelmiään ja autamme heitä toteuttamaan hankkeita, joissa he voivat kantaa vastuun sekä ihmisistä että ympäristöstä.

Pyrimme pitämään tuotteidemme valmistuksen aiheuttamat haitalliset ympäristövaikutukset mahdollisimman pieninä. Kehitämme tuotantoamme ja logistiikkaamme jatkuvasti entistä ympäristöystävällisemmäksi, jotta liiketoiminnallamme olisi mahdollisimman pieni vaikutus ympäristöön.

Toimintaperiaatteet

Kaikkien BoConceptin toimittajien on noudatettava tiettyjä toimintaperiaatteita, joiden avulla voimme varmistaa, että kaikki BoConcept-tuotteet on valmistettu työntekijöiden oikeuksia kunnioittaen.

Toimintaperiaatteiden tarkoituksena on taata, että BoConceptin toimittajat toimivat kansainvälisesti tunnustettujen ihmisoikeus-, työvoima- ja ympäristöstandardien mukaisesti. BoConcept noudattaa näitä toimintaperiaatteita ja edellyttää samaa myös toimittajiltaan. Periaatteiden sisältö perustuu relevantteihin ILO:n (Kansainvälinen työjärjestö) ja YK:n yleissopimuksiin.

Toimintaperiaatteiden tarkoituksena ei ole lopettaa yhteistyötä periaatteista poikkeavien toimittajien kanssa, vaan auttaa toimittajia parantamaan sosiaalista vastuutaan ja ympäristönsuojeluun liittyviä toimintatapojaan. BoConcept haluaa tukea toimittajiaan näiden periaatteiden noudattamisessa. Emme kuitenkaan tee yhteistyötä sellaisten toimittajien kanssa, jotka pitävät periaatteiden noudattamista mahdottomana. Emme tee yhteistyötä myöskään sellaisten toimittajien kanssa, jotka rikkovat ihmisoikeuksia.

BoConcept Code of Conduct-menettelytavat:

 • Oikeudelliset vaatimukset

 • Työehdot

  - Lapsityö

  - Pakkotyö

  - Kurinpitotoimet

  - Järjestymisvapaus ja työehtosopimusneuvottelut

  - Syrjintä

  - Työajat ja korvaukset

  - Kulttuuriarvojen kunnioittaminen

 • Työterveys ja -turvallisuus

 • Ympäristönsuojelu

 • Johdon vastuu

 • Valvonta ja toimeenpano

 • Periaatteista poikkeaminen

Toimintaperiaatteet (English) 

Global Compact-hanke

Sosiaalisen vastuunsa takia BoConcept on liittynyt Global Compact -hankkeeseen, jonka tarkoituksena on luoda kestävämpi ja tasa-arvoisempi maailmantalous.

Tämän yhteistyön myötä BoConcept tukee Global Compact -hankkeen kymmentä periaatetta, jotka kattavat ihmisoikeudet, työelämän säännöt, ympäristönsuojelun ja korruption. 

Kymmenen periaatetta:

   Ihmisoikeudet

  1. Yritysten on tuettava ja kunnioitettava kansainvälisesti tunnustettujen ihmisoikeuksien suojelua.

  2. Yritysten on varmistettava, että ne eivät osallistu ihmisoikeusrikkomuksiin.

  3. Työelämän säännöt

  4. Yritysten on kannatettava järjestymisvapautta ja tunnustettava työehtosopimusneuvottelut.

  5. Pakkotyön käyttö kaikissa muodoissaan on kiellettävä.

  6. Lapsityön käyttö on kiellettävä.

  7. Työllistämiseen liittyvää syrjintää ei sallita.

  8. Ympäristö

  9. Yritysten on tuettava ympäristönsuojeluun liittyviä varotoimenpiteitä.

  10. Ympäristövastuuta tukevia hankkeita on edistettävä.

  11. Ympäristöä säästävien teknologioiden kehittämistä ja levittämistä on tuettava.

  12. Korruptio

  13. Yritysten on toimittava korruption kaikkia muotoja, kuten kiristystä ja lahjontaa vastaan.

Tutustu Global Compact-hankkeeseen

Tutustu YK:n Global Compact -hankkeen Internet-sivustoon:

unglobalcompact.org

Katso myös miten BoConcept vastaa Global Compact-hankkeen vaatimuksiin:

May 2018 (English)

May 2017 (English)

May 2016 (English)

May 2015 (English)

May 2014 (English)

May 2013 (English)

May 2012 (English)

May 2011 (English)

PRO1B