kontor lager fabrik

Virksomhedens ansvar

BoConcept CSR-rapport 2023

Maj 2023 (engelsk)

Socialt og miljømæssigt ansvar

Respekt er en af BoConcepts kerneværdier. Vi ønsker at vise vores kunder respekt ved at tilbyde smukt design og kvalitet til den helt rigtige pris. Men ikke for enhver pris.

Alle BoConcepts leverandører skal følge vores adfærdskodeks. Formålet er at sikre, at alle vores produkter fremstilles på en måde, der respekterer medarbejdernes rettigheder. Vores hovedkontor ligger i Danmark, og vi tager udgangspunkt i vores danske baggrund i vores forventninger til vores leverandører, når det gælder kvalitet, miljø og arbejdsprocesser.

Over 60 års erfaring og knowhow er en uvurderlig fordel for vores fabrik i Danmark samt i vores tætte samarbejde med vores globale leverandører. Vi har omhyggeligt udvalgt leverandører, som deler vores krav til høj kvalitet. Sammen arbejder vi på at udvikle kompetencer og processer og gennemføre initiativer, der tager ansvar for mennesker og miljø.

Kort sagt er det vores ambition at fremstille produkter, der belaster miljøet så lidt som muligt. Vi bestræber os hele tiden på at foretage miljømæssige forbedringer i produktionen af vores produkter samt de logistiske processer, der indgår i leveringen af BoConcepts produkter til kunderne, og dermed sikre, at resultatet af vores virksomhed efterlader så lille et aftryk i forhold til det globale miljø som muligt.

Adfærdskodeks

Alle BoConcepts leverandører skal følge et adfærdskodeks. Formålet er at sikre, at alle BoConcepts produkter fremstilles på en måde, der respekterer medarbejdernes rettigheder.

Formålet med adfærdskodekset er at sikre, at BoConcepts leverandører driver virksomhed i overensstemmelse med internationalt anerkendte standarder for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø. BoConcept overholder principperne i dette kodeks og forventer det samme af sine leverandører. Indholdet er baseret på relevante ILO- (International Labour Organisation) og FN-konventioner.

Formålet med adfærdskodekset er ikke at stoppe vores forretning med leverandører, der ikke overholder reglerne, men at hjælpe vores leverandører med at forbedre deres sociale og miljømæssige standarder. BoConcept er derfor villig til at samarbejde med leverandører for at sikre, at de overholder dette kodeks. Vi vil dog ikke gøre forretninger med en leverandør, hvis det skønnes umuligt at overholde kravene i kodekset. Vi vil heller ikke gøre forretninger med en leverandør, der er involveret i krænkelser af grundlæggende menneskerettigheder.

BoConcepts adfærdskodeks omfatter:

 • Lovmæssige krav

 • Ansættelsesforhold

  - Børnearbejde

  - Tvangsarbejde

  - Disciplinærpraksis

  - Foreningsfrihed og kollektive forhandlinger

  - Diskriminering

  - Arbejdstid og kompensation

  - Respekt for kulturelle værdier

 • Sundhed og sikkerhed

 • Miljøbeskyttelse

 • Ledelsesansvar

 • Overvågning og håndhævelse

 • Manglende overholdelse

Adfærdskodeks (engelsk)

Global Compact

På grund af BoConcepts sociale engagement og ansvarlighed har BoConcept tilsluttet sig Global Compact i forsøget på at opbygge en mere bæredygtig og inkluderende global økonomi.

Med dette partnerskab viser BoConcept, at vi støtter de ti principper i Global Compact, som omfatter menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

De ti principper er:

Menneskerettigheder

 1. Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt anerkendte menneskerettigheder.

 2. Sørge for, at de ikke er medvirkende til krænkelser af menneskerettighederne.

 3. Virksomheder bør opretholde foreningsfriheden og anerkende retten til kollektive forhandlinger.

 4. Afskaffelse af alle former for tvangsarbejde.

 5. Effektiv afskaffelse af børnearbejde.

 6. Afskaffelse af diskrimination i forbindelse med ansættelse og beskæftigelse.

 7. Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer.

 8. Tage initiativer til at fremme større miljømæssig ansvarlighed.

 9. Fremme udviklingen og udbredelsen af miljøvenlige teknologier.

 10. Virksomheder bør arbejde mod korruption i alle dens former, herunder afpresning og bestikkelse.

Få mere at vide om Global Compact

Besøg De Forenede Nationers hjemmeside for Global Compact:

unglobalcompact.org

Se også, hvordan BoConcept lever op til kravene i Global Compact:

Maj 2023 (engelsk)

Maj 2022 (engelsk)

Maj 2021 (engelsk)

Maj 2020 (engelsk)

Maj 2019 (engelsk)

Maj 2018 (engelsk)

Maj 2017 (engelsk)

Maj 2016 (engelsk)

Maj 2015 (engelsk)

Maj 2014 (engelsk)

Maj 2013 (engelsk)

Maj 2012 (engelsk)

Maj 2011 (engelsk)