Corporate Responsibility

Dark grey sofa with magazine storage and black/walnut veneer recliner

BoConcept CSR Report 2023

May 2023 (English)

SOCIALT OG MILJØMÆSSIGT ANSVAR

'Respekt' er en af kerneværdierne hos BoConcept. Vi arbejder for at vise vores kunder respekt ved at levere flot design og god kvalitet til den helt rigtige pris. Men ikke for enhver pris.

Alle BoConcepts leverandører skal sikre, at BoConcepts produkter fremstilles inden for rammerne i vores etiske regelsæt. Dermed sikrer vi bl.a. acceptable arbejdsforhold hos vores leverandører. Vores hovedkontor er placeret i Danmark, og vi tager udgangspunkt i vores danske baggrund, når vi definerer vores forventninger til leverandører hvad angår kvalitet, miljø og arbejdsprocesser.

Over 60 års erfaring og know-how giver os uvurderlige fordele i vores produktion i Danmark såvel som i vores tætte samarbejde globale leverandører. Vi har nøje udvalgte leverandører, der deler vores høje kvalitetskrav. Sammen udvikler vi kompetencer og processer, og arbejder for at implementere initiativer, der tager ansvar for mennesker og miljø.

Overordnet er vores ambition at fremstille vores produkter med så begrænset miljøpåvirkning som muligt. Vi arbejder løbende med miljømæssige forbedringer i vores produktion samt i de logistikprocesser, der er involveret i leveringen af BoConcepts produkter til kunderne. Dermed sikrer vi, at BoConcept påvirker det globale miljø mindst muligt.

ETISK REGELSÆT

Alle BoConcepts underleverandører skal følge vores etiske regelsæt for at sikre, at BoConcepts produkter fremstilles med respekt for de ansattes rettigheder.

Formålet med det etiske regelsæt er at sikre, at BoConcepts underleverandører driver deres virksomhed i overensstemmelse med internationalt anerkendte standarder for menneskerettigheder, arbejdsforhold og miljø. BoConcept følger principperne i dette regelsæt og forventer, at underleverandører gør det samme. Indholdet er baseret på relevante konventioner fra ILO (International Labour Organisation) og FN.

Formålet med det etiske regelsæt er ikke at afbryde ethvert samarbejde med underleverandører, som ikke overholder det, men derimod at hjælpe underleverandørerne med at forbedre deres sociale og miljømæssige standarder. BoConcept er derfor villig til at arbejde med underleverandører, så de kan komme til at overholde regelsættet. Vi vil dog ikke forsætte et samarbejde med en underleverandør, hvis overholdelse af regelsættet ikke forekommer at være muligt. Vi vil heller ikke gøre forretninger med en underleverandør, som overtræder fundamentale menneskerettigheder.

BOCONCEPTS ETISKE RETNINGSLINJER DÆKKER BL.A.:

 • Lovkrav
 • Ansættelsesforhold

  - Børnearbejde

  - Tvangsarbejde

  - DisciDisciplineringspraksis

  - Frihed til faglig organisation og kollektiv forhandling

  - Diskrimination

  - Arbejdstid og løn

  - Respekt for kulturelle værdier

 • Arbejdsmiljø og -sikkerhed
 • Miljøhensyn
 • Ledelsens pligter
 • Overvågning og håndhævelse
 • Manglende overholdelse

Etisk regelsæt (engelsk)

 

GLOBAL COMPACT

Som følge af BoConcepts sociale engagement og ansvarlighed har koncernen tilsluttet sig Global Compact for at være med til at skabe en mere bæredygtig og inkluderende global økonomi.

Med dette partnerskab ønsker BoConcept at vise sin støtte til de ti principper i Global Compact ifht. respekt for menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljø og korruptionsbekæmpelse. 

DE 10 PRINCIPPER ER:

  Menneskerettigheder

 1. Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder

 2. Sikre sig, at de ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne

 3. Arbejdstagerrettigheder

 4. Virksomheder bør opretholde organisationsfrihed og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling

 5. Støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde

 6. Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde

 7. Eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold

 8. Miljø

 9. Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer

 10. Tage initiativer til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed

 11. Tilskynde udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier

 12. Anti-korruption

 13. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse

FÅ MERE AT VIDE OM GLOBAL COMPACT

Besøg de Forenede Nationers hjemmeside om Global Compact:

unglobalcompact.org

Se også hvordan BoConcept imødekommer kravene i henhold til Global Compact:

May 2022 (English)

May 2021 (English)

May 2020 (English)

May 2019 (English)

May 2018 (English)

May 2017 (English)

May 2016 (English)

May 2015 (English)

May 2014 (English)

May 2013 (English)

May 2012 (English)

May 2011 (English)

PRO1A