Zásady ochrany osobních údajů

17. 05. 2018, verze 2.0

Ochrana osobních údajů má pro společnost BoConcept A/S, její dceřiné společnosti a prodejny (dále jen „my“ nebo „BoConcept“) nejvyšší důležitost. Chceme zpracovávat vaše osobní údaje otevřeným a transparentním způsobem. Tato politika popisuje typ shromažďovaných informací, způsob jejich zpracování a ochrany a kontakt, pokud máte jakékoli dotazy nebo připomínky.

Kontaktní informace týkající se ochrany údajů

Podle obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) by měly být společnost BoConcept A/S a vaše prodejna považovány za nezávislé správce údajů zodpovědné za informace zaznamenané o vás jako o zákazníkovi, návštěvnících této webové stránky atd. Kontaktní informace jsou k dispozici na adrese:

BoConcept A/S

Fabriksvej 4

DK-6870 Ølgod

CVR-nr. 89866618

Tel: +45 70131366

E-mail: boconcept@boconcept.com

Web: www.boconcept.com

A vaše prodejna:

Zpracování zákaznických údajů

Když využijete služeb společnosti BoConcept A/S, jejích poboček a prodejen prostřednictvím různých kanálů, včetně našich webových stránek, aplikací, fyzických prodejen a zákaznického servisu/podpory, shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje.

K informacím, které shromažďujeme a používáme, patří:

 • Kontaktní údaje, jako je jméno, e-mailová adresa, adresa a telefonní číslo

 • Provozní údaje o vašem používání webových stránek a internetu

 • Informace o zájmech a zvycích

 • Historie nákupů

 • Údaje o transakcích

 • Informace používané ve vztahu k zákaznickým službám a podpoře

 • Obrázky používané na sociálních médiích (pouze na vyžádání)

 • IP adresa

Vaše osobní údaje budou shromažďovány v jednom nebo více následujících případech:

 • Když obdržíte nabídku, objednávku a provedete nákup

 • Když se zaregistrujete k odběru našeho newsletteru a dalších marketingových materiálů a aktivit

 • Při nastavení uživatelského účtu na Můj BoConcept

 • Když se zúčastníte soutěží

 • Při komunikaci s námi (v souvislosti se zákaznickým servisem, podporou, reklamacemi atd.)

 • Když si objednáte katalog

 • Při rezervaci služeb interiérového designéra

 • Pokud poskytnete souhlas se sdílením obrázku

Vaše osobní údaje shromažďujeme a uchováváme pro následující neosobní a obchodní účely:

 • Zpracování vašeho nákupu a poskytování našich/vašich služeb

 • Řízení zákaznických záležitostí

 • Zasílání newsletterů nebo jiných marketingových materiálů a aktivit

 • Vytvoření a správa vašeho uživatelského účtu na Můj BoConcept

 • Odpovědi na vaše dotazy

 • Statistiky a analýzy používané pro účely související s vývojem produktů, optimalizací obchodní činnosti a předkládáním hlášení

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je:

Právní základ pro naše zpracování vašich osobních údajů souvisejících s vaším nákupem, poskytování zákaznického servisu a podpory a řízení zákaznických záležitostí spočívá v našem úsilí dostát smlouvám uzavřeným mezi vámi a společností BoConcept (Obecné nařízení o ochraně údajů čl. 6 odst. 1 bod b).

Kromě toho zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu při registraci k odběru newsletteru a dalších marketingových materiálů a aktivit (Obecné nařízení o ochraně údajů čl. 6 odst. 1 bod a).

A konečně, vaše osobní údaje zpracováváme pro statistické a analytické účely na základě našeho oprávněného zájmu souvisejícího s vývojem produktů, optimalizací obchodní činnosti a předkládáním hlášení (Obecné nařízení o ochraně údajů čl. 6 odst. 1 písm. f).

S kým sdílíme osobní údaje

Vaše údaje mohou být na základě naší smlouvy o zpracování údajů sdíleny se zpracovateli údajů, k nimž patří:

 • Hostující partneři

 • Provozovatelé dopravy

 • Poskytovatelé platebních služeb

 • Obchodní partneři v souvislosti se správou zákaznických záležitostí a marketingu

Za určitých okolností a v souladu s právními předpisy může být nezbytné poskytnout informace orgánům veřejné moci, včetně soudních orgánů. Informace mohou být například předány policii v případě podezření z podvodu.

Zrušení souhlasu/odstoupení

Můžete odvolat jakýkoli souhlas, který jste případně udělili v souvislosti s newslettery, a zrušit svůj uživatelský účet na Můj BoConcept. Vaše osobní údaje pak odstraníme, pokud je nebudeme moci dále zpracovávat na jiném základě. Pokud si přejete odvolat svůj souhlas ve vztahu k newsletterům nebo jiným marketingovým materiálům a aktivitám, použijte prosím odkaz pro zrušení odběru na tlačítku newsletteru. Chcete-li zrušit svůj uživatelský účet na Můj BoConcept, kontaktujte nás na privacy@boconcept.com.

Vaše osobní údaje smažeme, jakmile již nebudou potřebné

Vaše osobní údaje smažeme, pokud je již nebudeme potřebovat pro účel, který byl důvodem k jejich shromažďování, zpracování a uchovávání.

Společnost BoConcept uchovává bezpečně osobní údaje týkající se vašeho nákupu, poskytování zákaznického servisu a podpory a řízení zákaznických záležitostí po dobu vyžadovanou příslušnými místními právními předpisy. K uchovávání dochází po dobu pěti let od konce účetního roku, k němuž se tyto informace vztahují, viz oddíl 10 dánského zákona o účetnictví; po uplynutí této lhůty jsou informace vymazány, pokud to místní právní předpisy neupravují jinak. Uchovávání vašich údajů probíhá s cílem zajistit řádné nakládání s opakujícími se vztahy se zákazníky, potenciálními reklamami a záručními závazky, a s cílem splnit naše závazky.

Společnost BoConcept uchovává osobní informace týkající se newsletterů, dalších marketingových aktivit a vašeho účtu Můj BoConcept, dokud neodvoláte svůj souhlas nebo nesmažete svůj účet.

POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

Soubory cookie, účel a relevance

Pokud využijeme soubory cookie, budete informováni o jejich použití a místě sběru údajů prostřednictvím souborů cookie.

Získáme váš souhlas

Než do vašeho zařízení umístíme soubory cookie, požádáme vás o souhlas. Soubory cookie potřebné k zajištění funkčnosti a nastavení lze však použít i bez vašeho souhlasu.

Více informací o našich zásadách používání souborů cookie a jak je odstranit nebo odmítnout získáte zde. Pokud si přejete odvolat svůj souhlas, přečtěte si pokyny v sekci zásady používání souborů cookie

Viz zásady používání souborů cookie

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google

Vaše práva

V souladu s právními předpisy máte v souvislosti s naším shromažďováním vašich osobních údajů řadu práv:

 • Právo na přístup

 • Právo na přenositelnost

 • Právo na opravu

 • Právo na výmaz

 • Vaše právo na námitku ke zpracování na základě oprávněného zájmu

 • Vaše právo na námitku proti přímému marketingu

 • Právo na omezení

Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým byly vaše osobní údaje zpracovány, můžete se kdykoli obrátit na svůj místní orgán dohledu.

Máte-li dotazy týkající se svých práv, kontaktujte prosím našeho poradce pro ochranu údajů e-mailem na: privacy@boconcept.com.

Pokud si přejete uplatnit svá práva, buďte konkrétní ve svých přáních a uveďte prodejny BoConcept, s nimiž jste byli v kontaktu. Vezměte prosím na vědomí, že budeme kontaktovat prodejny, abychom vám poskytli optimální servis a zajistili, že s vašimi právy se řádně zachází ve společnosti BoConcept A/S i v příslušné prodejně.

Chcete-li získat přístup ke svým osobním údajům, žádat o změnu nebo vymazání informací nebo chcete-li přijmout výjimku z našich zásad, prošetříme, zda je možné vaší žádosti vyhovět. Budeme se snažit reagovat co nejrychleji a spojíme se s vámi do jednoho měsíce.

Aktualizace zásad ochrany osobních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů podléhají příležitostné revizi, a pokud provedeme závažné změny ve způsobu, jakým vaše osobní údaje využíváme, zveřejníme na těchto stránkách oznámení.

Možná také hledáte