kancelář sklad továrna

Společenská odpovědnost

Zpráva o společenské odpovědnosti společnosti BoConcept za rok 2023

květen 2023 (anglicky)

Společenská a environmentální odpovědnost

Jednou z klíčových hodnot společnosti BoConcept je respekt. Chceme ukázat svůj respekt k našim zákazníkům, a proto jim nabízíme dokonalý design a kvalitu za rozumnou cenu. Ale ne za každou cenu.

Všichni dodavatelé společnosti BoConcept musí dodržovat její etický kodex, aby bylo zaručeno, že všechny výrobky BoConcept jsou vyráběny způsobem respektujícím práva jejich zaměstnanců. Naše ředitelství sídlí v Dánsku a náš dánský původ se promítá i do našich očekávání od našich dodavatelů, co se týče kvality, životního prostředí a pracovních postupů.

Více než 60 let zkušeností a know-how představuje neocenitelný přínos pro naši výrobu v Dánsku, ale i pro úzkou spolupráci s našimi dodavateli po celém světě. Naše dodavatele jsme vybírali velmi pečlivě, aby jim stejně jako nám záleželo na kvalitě. Společně pracujeme na vytváření kompetencí a procesů a zavádění iniciativ, při nichž přebíráme zodpovědnost za lidi a životní prostředí.

Obecně je naší ambicí vyrábět produkty s minimálním dopadem na životní prostředí. Trvale se snažíme o ekologičtější výrobu našich výrobků a o zlepšování logistických procesů spojených s dodávkami produktů BoConcept zákazníkům, abychom měli jistotu, že naše obchodní činnosti zanechávají co možná nejmenší stopu a dopad na globální životní prostředí.

Etický kodex

Všichni dodavatelé společnosti BoConcept musí dodržovat etický kodex, aby bylo zaručeno, že všechny výrobky BoConcept jsou vyráběny způsobem respektujícím práva jejich zaměstnanců.

Účelem etického kodexu je zajistit, aby dodavatelé společnosti BoConcept postupovali v souladu s mezinárodně uznávanými standardy v oblasti lidských práv, práce a ochrany životního prostředí. Společnost BoConcept dodržuje zásady tohoto kodexu a totéž očekává od svých dodavatelů. Obsah vychází z příslušných úmluv Mezinárodní organizace práce (MOP) a OSN.

Cílem etického kodexu není ukončit naše obchodní vztahy s dodavateli, kteří ho nebudou dodržovat, ale pomoci našim dodavatelům zlepšovat jejich společenské a environmentální standardy. Společnost BoConcept je proto ochotna spolupracovat s dodavateli na dosažení jejich souladu s tímto kodexem. Nebudeme však obchodovat s dodavatelem, u něhož splnění požadavků kodexu bude považováno za nemožné. Rovněž nebudeme obchodovat s dodavatelem, který se podílí na porušování základních lidských práv.

Etický kodex společnosti BoConcept zahrnuje následující:

 • Zákonné požadavky

 • Podmínky zaměstnání

  - Dětská práce

  - Nucená práce

  - Disciplinární postupy

  - Svoboda shromažďování a kolektivní vyjednávání

  - Diskriminace

  - Pracovní doba a odměna

  - Respektování kulturních hodnot

 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 • Ochrana životního prostředí

 • Odpovědnost vedení

 • Monitorování a uplatňování

 • Nedodržování požadavků

Etický kodex (anglicky)

Iniciativa Global Compact

Díky svému společenskému závazku i smyslu pro odpovědnost se společnost BoConcept připojila k iniciativě Global Compact ve snaze vybudovat udržitelnější a inkluzivnější globální ekonomiku.

Tímto partnerstvím BoConcept dává najevo svou podporu deseti principům iniciativy Global Compact, které zahrnují lidská práva, pracovní podmínky, životní prostředí a boj proti korupci.

Deset principů je následujících:

Lidská práva

 1. Podniky by měly podporovat a respektovat ochranu mezinárodně uznávaných lidských práv.

 2. Měly by dbát na to, aby se nepodílely na porušování lidských práv.

 3. Podniky by měly podporovat svobodu shromažďování a účinné uznání práva na kolektivní vyjednávání.

 4. Odstranění všech forem nucené a nedobrovolné práce.

 5. Účinné odstranění dětské práce.

 6. Odstranění diskriminace ve vztahu k zaměstnání a povolání.

 7. Podniky by měly podporovat preventivní přístup k výzvám v oblasti životního prostředí.

 8. Převzít iniciativu, aby prosazovaly větší odpovědnost vůči životnímu prostředí.

 9. Podporovat rozvoj a šíření technologií šetrných k životnímu prostředí.

 10. Podniky by měly bojovat proti všem formám korupce, včetně vydírání a úplatkářství.

Zjistěte více o iniciativě Global Compact

Navštivte webové stránky iniciativy UN Global Compact:

unglobalcompact.org

Podívejte se také, jak společnost BoConcept naplňuje požadavky iniciativy Global Compact:

květen 2023 (anglicky)

květen 2022 (anglicky)

květen 2021 (anglicky)

květen 2020 (anglicky)

květen 2019 (anglicky)

květen 2018 (anglicky)

květen 2017 (anglicky)

květen 2016 (anglicky)

květen 2015 (anglicky)

květen 2014 (anglicky)

květen 2013 (anglicky)

květen 2012 (anglicky)

květen 2011 (anglicky)