Korporátní zodpovědnost

Dark grey sofa with magazine storage and black/walnut veneer recliner

BoConcept CSR Report 2022

May 2022 (English)

SPOLEČENSKÁ ZODPOVĚDNOST A OHLEDUPLNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

'Respekt' je jedna z hlavních hodnost společnosti BoConcept. Snažíme se našim zákazníkům ukázat náš respekt tím, že dodáváme kvalitní výobky za přijatelnou cenu. Ale ne za každou cenu. Nábytek BoConcept musí být našimi dodavateli vyráběn v prostředí s důstojnými pracovními podmínkami a s minimem dopadu na životní prostředí.

Pracujeme pouze s několika klíčovými dodavateli, kteří musí zajistit, aby byl při výrobě produktů BoConcept dodržován náš etický kodex. Věříme že jedině tímto způsobem přispějeme k lepšímu sociálnímu a životnímu prostředí.

Naším cílem je vyrábět produkty s co nejmenším dopadem na okolní a životní prostředí. Stále pracujeme například na optimalizaci logistických procesů, které doručují nábytek k zákazníkovi, na snižování emisí při výrobě, aby naše obchodní aktivity zanechávaly co nejmenší globální stopu na životním prostředí.

ETICKÝ KODEX

Všichni naši dodavatelé musejí dodržovat etický kodex, který jejich zaměstnancům zajišťuje důstojné zacházení a respektování jejich práv.

Cílem kodexu je, aby bylo se zaměstnanci našich dodavatelů zacházenou v souladu s mezinárodně uznávanými standardy v oblasti lidských práv, práce a pracovního prostředí. BoConcept zásady kodexu dodržuje a očekává to samé od svých dodavatelů. Obsah kodexu je založený na ILO (International Labour Organisation) a usnesení OSN.

Cílem je pomoci našim dodavatelům zlepšovat jejich pracovní a sociální prostředí, ne je v případě nedodržování ukončovat. Spoleřnost BoConcept je ochotna problémům dodavatelů naslouchat a pomoci jim kodex dodržovat. V případě, že s dodavatelem není v tomto ohledu možná domluva, jsme nuceni obchodní vztah ukončit. Stejně tak nebudeme navazovat obchodní vztah s dodavatelem, který porušuje základní lidská práva.

ETICKÝ KODEX BOCONCEPT ZAHRNUJE:

 

 • Právní požadavky
 • Podmínky zaměstnávání

  - Dětská práce

  - Nucená práce

  - Pracovní disciplína

  - Sdružovací svoboda a kolektivní vyjednávání

  - Diskriminace

  - Pracovní doba a kompenzace

  - Respekt ke kulturním hodnotám

 • Zdravé a bezpečné pracovní prostřed
 • Ochrana živ. prostředí
 • Zodpovědnost managmentu
 • Monitorování a prosazování
 • Nesouhlas

Code of conduct (English)

GLOBAL COMPACT

Due to BoConcept's social commitment and sense of responsibility, BoConcept has joined Global Compact in its attempt to build a more sustainable and inclusive global economy.

With this partnership BoConcept shows its support of the ten principles of Global Compact with respect to human rights, labour, environment and anti-corruption. 

THE TEN PRINCIPLES ARE:
Human rights

 1. Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights.

 2. Make sure that they are not complicit in human rights abuses.

 3. Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining.

 4. The elimination of all forms of forced and compulsory labour.

 5. The effective abolition of child labour.

 6. The elimination of discrimination in respect of employment and occupation.

 7. Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges.

 8. Undertake initiatives to promote greater environmental responsibility.

 9. Encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies.

 10. Businesses should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery.

LEARN MORE ABOUT GLOBAL COMPACT
Visit the United Nations Global Compact website:

unglobalcompact.org

See also how BoConcept meets the requirements towards Global Compact:

May 2022 (English)

May 2021 (English)

May 2020 (English)

May 2019 (English)

May 2018 (English)

May 2017 (English)

May 2016 (English)

May 2015 (English)

May 2014 (English)

May 2013 (English)

May 2012 (English)

May 2011 (English)

PRO1B