Odpowiedzialność firmy

INICJATYWY DLA ŚWIATA

Jedną z kluczowych wartości BoConcept jest szacunek. Chcemy okazać szacunek naszym klientom dając im doskonały design i jakość w przystępnej cenie. Ale nie w każdej.

Wszyscy dostawcy BoConcept muszą przestrzegać naszych norm zatrudnienia, by zagwarantować, że nasze produkty wytwarzane są z poszanownaiem praw pracowników. Nasze centralne biuro mieści soię w Danii i przekazujemy nasze duńskie doświadzenia dotyczące jakości, ochrony środowiska i warunków pracy naszym dostawcom.

Z naszego ponad 60-letniego doświadczenia i know-how płyną nieocenione korzyści dla naszego zakładu produkcyjnego w Danii jaki i dostawców z całego świata. Współpracujemy jedynie z kilkoma wybranymi dostawcami, dla których, podobnie jak dla nas, wysoka jakość jest niezwykle istotna. Razem pracujemy nad rozwojem umiejętności i procesów, oraz nad wdrażeniem inicjatyw przejawiających troskę o ludzi i środowisko naturalne.

Za cel stawiamy sobie wytwarzanie produktów w sposób jak najmniej obciążający środowisko naturalne. Stale udosknalamy w tym celu procesy produkcyjne i nasze produktu oraz logistykę, aby nasz wpływ na środowisko naturalne był jak najmniejszy.

KODEKS POSTĘPOWANIA

Wszyscy dostawcy BoConcept muszą przestrzegać kodeksu postępowania aby było pewne, że wszystkie produkty BoConcept są produkowane w warunkach przestrzegania praw zatrudnionych pracowników.

Powodem wprowadzenia kodeksu postępowania jest upewnienie się, że dostawcy BoConcept działają zgodnie z międzynarodowymi standardami praw człowieka, pracy i środowiska naturalnego. BoConcpet przestrzega zasad tego kodeksu i tego samego wymaga od dostawców. Jego treść jest oparta na odpowiednikach ILO (International Labour Organisation) i konwencjach UE.

Celem kodeksu postępowania nie jest zawieszenie współpracy z niespełniającymi go dostawcami, tylko pomoc im w podniesieniu standardów socjalnych i ochrony środowiska. BoConcept jest gotów do pracy z dostawcami tak, by mogli dostosować się do kodeksu. Jednak nie będziemu kontynuować wsółpracy z tymi, którzy uważają dostosowanie się do kodeksu za niemożliwe. Tak samo nie będziemy współpracować z dostawcami łamiącymi prawa człowieka.

KODEKS POSTĘPOWANIA BOCONCEPT ZAWIERA:

 • Wymogi prawne
 • Warunki zatrudnienia

  - Praca dzieci

  - Praca ponad siły

  - Praktyki dyscyplinujące

  - Wolność zgromadzeń i stowarzyszeń

  - Dyskryminacja

  - Godziny pracy i wynagrodzenia

  - Szacunek do wartości kulturowych

 • Bezpieczeństwo miejsca pracy
 • Ochrona środowiska
 • Odpowiedzialne zarządzanie
 • Monitoring działań
 • Niepoddawanie się

Code of conduct (English)

GLOBALNE POROZUMIENIE

Stosownie do zobowiązań socjalnych i swojej filozofii, BoConcept przyłączył się do Global Compact w jego staraniu o bardziej przyjazną dla środowiska i zrównowarzoną globalną ekonomię.

Partnerstwo to pokazuje wsparcie BoConcept dla zasad Global Compact respektujących prawa człowieka, pracy, ochronę środowiska i walkę z korupcją. 

ZASADY TE TO:

  Prawa człowieka

 1. Biznes powinien wspierać międzynarodowe standardy praw człowieka

 2. Upewniać się, że nie uczestniczy w łamaniu praw człowieka

 3. Standardy pracy

 4. Biznes powinien popierać wolność zrzeszania i faktyczne zaspokajanie słusznych rządań pracowniczych

 5. Eliminować wszystkie formy przymusu w pracy

 6. Faktyczną eliminację pracy dzieci

 7. Eliminację dyskryminacji przy zatrudnieniu oraz w pracy

 8. Środowisko naturalne

 9. Biznes powinien wspierać działania prewencyjne w ochronie środowiska

 10. Podejmować inicjatywy propagujące ochronę środowiska

 11. Wspierać rozwój przyjaznych środowisku technologii

 12. Walka z korupcją

 13. Biznes powinien walczyć z korupcją we wszystkich jej formach, łącznie z wymuszeniem i łapówkami

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O GLOBALNYM POROZUMIENIU

Odwiedź stronę interentowa United Nations Global Compact:

unglobalcompact.org

Zobacz jak BoConcept wypełnia warunki porozumienia:

May 2019 (English)

May 2018 (English)

May 2017 (English)

May 2016 (English)

May 2015 (English)

May 2014 (English)

May 2013 (English)

May 2012 (English)

May 2011 (English)

PRO1A