Privacybeleid

BoConcept.

Wanneer u een My BoConcept-account maakt, stemt u in met het verzamelen van persoonlijke informatie door BoConcept. We verzamelen de volgende soorten informatie:

U kunt de persoonlijke informatie in uw account wijzigen door uw accountinformatie te bewerken. U kunt zich aan- en afmelden voor online communicatie van BoConcept. Mocht u uw My BoConcept-account willen verwijderen, dan kunt u dit doen door contact op te nemen met uw lokale vestiging.

Uw keuzes ten aanzien van uw persoonlijke gegevens.

Wanneer u nieuwsbrieven of promotionele berichten van ons ontvangt, kunt u aangeven dat u liever geen verdere communicatie van ons ontvangt en hebt u de mogelijkheid om zich af te melden door de afmeldingsinstructies te volgen die in de e-mail staan die u van ons ontvangt. We kunnen u echter, ongeacht uw opgegeven e-mailvoorkeuren, service-e-mails over onze producten en diensten of kennisgevingen van eventuele updates van de algemene voorwaarden of van het privacybeleid sturen.

Openbaarmaking van uw informatie.

We zullen uw persoonlijke informatie niet openbaar maken aan externe partijen zonder een officieel verzoek, gerechtelijke opdracht of vergelijkbare juridische procedure, tenzij wij te goeder trouw geloven dat de openbaarmaking van persoonlijke informatie nodig is om dreigende fysieke schade of financieel verlies te voorkomen of om een vermoedelijke illegale activiteit te melden. Wanneer u onze website bezoekt vanaf een gedeelde of openbare computer, zoals in een internetcafé of bibliotheek, kan bepaalde informatie over u, zoals uw gebruikersaccount, zichtbaar zijn voor andere personen die de computer na u gebruiken.

Cookiebeleid.

Onze website maakt gebruik van cookies om te zorgen dat BoConcept gegevens kan verzamelen over de bezoekers van de website en gebruikers van onze diensten. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webserver op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst en dat door onze website wordt gebruikt om uw profiel te herkennen wanneer u onze website bezoekt.

BoConcept gebruikt cookies niet om andere informatie van uw pc te verzamelen. Cookies kunnen worden verwijderd door instructies in het hulpbestand van de internetbrowser te volgen. Als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kunnen sommige delen van de website mogelijk niet goed werken. Read FAB3BCD3-A441-4385-882C-D26DDC1E063C .

Overdracht van een bedrijfsmiddelen.

Wanneer BoConcept van eigenaar verandert of wordt verkocht of overgedragen aan een externe partij, zullen de website, producten en diensten van BoConcept en alle persoonlijk identificeerbare informatie die door BoConcept werd verzameld, tot de overgedragen middelen behoren. Door onze website, producten en/of diensten te gebruiken, stemt u in met een dergelijke overdracht of toewijzing van uw persoonlijke informatie die door BoConcept werd verzameld of met een wijziging van de eigenaren van BoConcept. Voorts neemt u afstand van elk claim die in verband hiermee tegen ons kan worden ingediend.

Bescherming van de informatie die u met ons deelt.

We erkennen onze verantwoordelijkheid voor het beschermen van de persoonlijke informatie die u aan ons toevertrouwt. We nemen voorzorgsmaatregelen, zoals administratieve, technische en fysieke maatregelen, om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, diefstal en misbruik en tegen onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Wij kunnen echter de beveiligingsrisico's die gepaard gaan met persoonlijke informatie niet volledig uitbannen. BoConcept kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor onbevoegde toegang tot of voor onbevoegd gebruik van gegevens die u aan ons hebt verstrekt.

Updates van het privacybeleid.

Dit privacybeleid kan nu en dan worden herzien. Wanneer we eventuele wezenlijke veranderingen aanbrengen in de manier waarop we uw persoonlijke informatie gebruiken, zullen we een mededeling daarover op deze pagina plaatsen.