Τραπέζια Bar

Το παν είναι η επικοινωνία. Πρόσωπο με πρόσωπο και όχι οθόνη με οθόνη. Ο χρόνος με την οικογένεια, τους φίλους, τους συναδέλφους, ακόμα και με ξένους. Μαζευτείτε γύρω από ένα από τα τραπέζια bar που διαθέτουμε και επικοινωνήστε.
  • Περισσότερες επιλογές
    Τραπέζια Bar - τραπέζι μπαρ Torino - τετράγωνη - Λευκό - Λάκα

    Όπως παρουσιάζεται € 689,00