Πολιτική Απορρήτου

17.05.2018, Έκδοση 2.0

Το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων είναι υψίστης σημασίας για τη BoConcept A/S, τις θυγατρικές και τα καταστήματά της (εφεξής με αναφορά στο πρώτο πληθυντικό πρόσωπο ή ως “BoConcept”). Θέλουμε η επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας από εμάς να διέπεται από σαφήνεια και διαφάνεια. Η παρούσα πολιτική περιγράφει τον τύπο των πληροφοριών που συλλέγουμε και τον τρόπο με τον οποίο τις επεξεργαζόμαστε και τις προστατεύουμε, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις ή σχόλια.

Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με την προστασία δεδομένων

Δυνάμει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), η BoConcept A/S και το κατάστημά σας πρέπει να θεωρούνται ως ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων, που φέρουν την ευθύνη για τις πληροφορίες που καταγράφονται σχετικά με εσάς ως πελάτη, επισκέπτες στον παρόντα ιστότοπο, κλπ. Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι διαθέσιμα στη:
BoConcept A/S
Fabriksvej 4
DK-6870 Ølgod
Αρ. μητρώου (CVR-nr.) 89866618
Τηλ.: +45 70131366
E-mail: boconcept@boconcept.com
Web: www.boconcept.com

Και το κατάστημά σας:
124E24BA-62CE-485F-892C-262D08CC1D53

Επεξεργασία δεδομένων πελατών

Όταν συναλλάσσεστε με τη BoConcept A/S, τις θυγατρικές και τα καταστήματά της μέσω διαφόρων καναλιών, συμπεριλαμβανομένων των ιστότοπών μας, εφαρμογών, φυσικών καταστημάτων και εξυπηρέτησης/υποστήριξης πελατών, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες σας.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε περιλαμβάνουν:

 • Στοιχεία επικοινωνίας, όπως όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση και αριθμό τηλεφώνου
 • Δεδομένα κίνησης σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και του Διαδικτύου από εσάς
 • Πληροφορίες σχετικά με ενδιαφέροντα και συνήθειες
 • Ιστορικό αγορών
 • Δεδομένα συναλλαγών
 • Πληροφορίες που χρησιμοποιούνται σε σχέση με την εξυπηρέτηση και υποστήριξη πελατών
 • Φωτογραφίες που χρησιμοποιούνται στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης (κατόπιν αιτήσεως μόνο)
 • Διεύθυνση IP

  Οι προσωπικές πληροφορίες σας θα συλλέγονται σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Όταν λαμβάνετε μια προσφορά, κάνετε μία παραγγελία και ολοκληρώνετε μία αγορά
 • Όταν εγγράφεστε για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο μας και άλλα υλικά και δραστηριότητες εμπορικής προώθησης
 • Όταν ορίζετε ένα λογαριασμό χρήστη στο My BoConcept
 • Όταν συμμετέχετε σε διαγωνισμούς
 • Όταν επικοινωνείτε μαζί μας (σε σχέση με εξυπηρέτηση, υποστήριξη, παράπονα πελατών κλπ.)
 • Όταν παραγγέλνετε έναν κατάλογο
 • Όταν κλείνετε ραντεβού με την Υπηρεσία Εσωτερικής Διακόσμησης
 • Όταν παρέχετε αποδοχή για κοινοποίηση της φωτογραφίας σας

  Συλλέγουμε και αποθηκεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας για τους ακόλουθους μη προσωπικούς και επιχειρηματικούς σκοπούς:

 • Επεξεργασία της αγοράς σας και παροχή της υπηρεσίας μας/σας
 • Διαχείριση υποθέσεων πελατών
 • Αποστολή ενημερωτικών δελτίων ή άλλου υλικού και δραστηριοτήτων εμπορικής προώθησης
 • Δημιουργία και διαχείριση του λογαριασμού σας χρήστη στο My BoConcept
 • Απάντηση σε ερωτήματά σας
 • Στατιστικά στοιχεία και ανάλυση που χρησιμοποιούνται για σκοπούς οι οποίοι σχετίζονται με ανάπτυξη προϊόντων, βελτιστοποίηση επιχειρησιακών λειτουργιών και υποβολή εκθέσεων

  Η έννομη βάση για την επεξεργασία από εμάς των προσωπικών πληροφοριών σας βασίζεται:

  Η έννομη βάση για την επεξεργασία από εμάς των προσωπικών πληροφοριών σας που σχετίζονται με την αγορά σας, την παροχή εξυπηρέτησης και υποστήριξης πελατών, και τη διαχείριση υποθέσεων πελατών είναι η εκτέλεση συμβάσεων που έχουν συναφθεί ανάμεσα σε εσάς και τη BoConcept (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, άρθρο 6(1), σημείο β).
  Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες σας βάσει της συγκατάθεσής σας κατά την εγγραφή σας για τη λήψη ενός ενημερωτικού δελτίου και άλλων υλικών και δραστηριοτήτων εμπορικής προώθησης (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, άρθρο 6(1), σημείο α).
  Τέλος, επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες σας για στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς ανάλυσης επί τη βάσει του έννομου συμφέροντός μας που σχετίζεται με ανάπτυξη προϊόντων, βελτιστοποίηση επιχειρησιακών λειτουργιών και υποβολή εκθέσεων (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, άρθρο 6(1), σημείο στ).

  Με ποιους μοιραζόμαστε προσωπικές πληροφορίες

  Οι πληροφορίες σας μπορεί να κοινοποιηθούν σε εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων βάσει της σύμβασής μας επεξεργασίας δεδομένων η οποία περιλαμβάνει:

 • Συνεργάτες φιλοξενίας
 • Μεταφορικές εταιρείες
 • Παρόχους υπηρεσιών πληρωμών
 • Επιχειρηματικούς εταίρους σε σχέση με τη διαχείριση υποθέσεων πελατών και την εμπορική προώθηση

  Υπό ορισμένες συνθήκες και σύμφωνα με τη νομοθεσία, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η αποκάλυψη των πληροφοριών σε δημόσιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών αρχών. Για παράδειγμα, οι πληροφορίες μπορούν να μεταβιβαστούν στην αστυνομία σε περίπτωση υπόνοιας απάτης.

  Ανάκληση συγκατάθεσης

  Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τυχόν συγκατάθεση που ενδέχεται να έχετε χορηγήσει σε σχέση με ενημερωτικά δελτία και να κλείσετε το λογαριασμό σας χρήστη στο My BoConcept. Στη συνέχεια, θα διαγράψουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας εκτός εάν μπορούμε να συνεχίσουμε την επεξεργασία τους επί διαφορετικής βάσης. Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σε σχέση με ενημερωτικά δελτία ή άλλο υλικό και δραστηριότητες εμπορικής προώθησης, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής στο κουμπί των ενημερωτικών δελτίων. Για να κλείσετε το λογαριασμό σας χρήστη στο My BoConcept, επικοινωνήστε μαζί μας στο privacy@boconcept.com.

  Θα διαγράψουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας όταν δεν είναι πλέον απαραίτητες

  Διαγράφουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας όταν δεν είναι πλέον απαραίτητες για το σκοπό που παρείχε τη συλλογιστική μας για τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των δεδομένων σας.
  Η BoConcept αποθηκεύει με ασφαλή τρόπο προσωπικές πληροφορίες που σχετίζονται με την αγορά σας, την παροχή εξυπηρέτησης και υποστήριξης πελατών και τη διαχείριση υποθέσεων πελατών κατά την περίοδο που απαιτείται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Η αποθήκευση λαμβάνει χώρα για πέντε έτη από το τέλος του οικονομικού έτους με το οποίο σχετίζονται αυτές οι πληροφορίες, πρβ. Ενότητα 10 του Νόμου περί Λογιστικής της Δανίας, μετά την πάροδο των οποίων οι πληροφορίες διαγράφονται, εκτός εάν ρυθμίζεται διαφορετικά από την τοπική νομοθεσία. Η αποθήκευση των δεδομένων σας πραγματοποιείται ώστε να διασφαλιστεί ο σωστός χειρισμός επαναλαμβανόμενων πελατειακών σχέσεων, δυνητικών παραπόνων και δεσμεύσεων που απορρέουν από την εγγύηση, και για να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας.
  Η BoConcept αποθηκεύει προσωπικές πληροφορίες που σχετίζονται με ενημερωτικά δελτία, άλλες δραστηριότητες εμπορικής προώθησης και τον My BoConcept λογαριασμό σας μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή να διαγράψετε το λογαριασμό σας.

  ΧΡΗΣΗ COOKIES

  Cookies, σκοπός και συνάφεια

  Εάν τοποθετήσουμε cookies, θα ενημερωθείτε σχετικά με τη χρήση τους και το σκοπό συλλογής δεδομένων μέσω cookies.

  Λαμβάνουμε τη συγκατάθεσή σας

  Πριν τοποθετήσουμε τυχόν cookies στον εξοπλισμό σας, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, τα cookies είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργικότητα και ρυθμίσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς τη συγκατάθεσή σας.
  Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική μας σχετικά με τη χρήση των cookies και τον τρόπο διαγραφής ή απόρριψής τους εδώ. Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, παρακαλούμε δείτε τις οδηγίες στην πολιτική μας για τα cookies

  Τα δικαιώματά σας

  Σύμφωνα με τη νομοθεσία, διαθέτετε διάφορα δικαιώματα σε σχέση με τη συλλογή των προσωπικών πληροφοριών σας από εμάς:

 • Δικαίωμα πρόσβασης
 • Δικαίωμα φορητότητας
 • Δικαίωμα διόρθωσης
 • Δικαίωμα διαγραφής
 • Το δικαίωμά σας να εναντιωθείτε στην επεξεργασία βάσει έννομου συμφέροντος
 • Το δικαίωμά σας να εναντιωθείτε σε άμεση εμπορική προώθηση
 • Δικαίωμα περιορισμού

  Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να απευθυνθείτε στην τοπική εποπτική αρχή, εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι προσωπικές πληροφορίες σας.
  Για ερωτήσεις και ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Σύμβουλο Προστασίας Δεδομένων μέσω email: privacy@boconcept.com.
  Σε περίπτωση που επιθυμείτε να εξασκήσετε τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε να είστε συγκεκριμένοι στις επιθυμίες σας και να αναφέρετε το κατάστημα (τα καταστήματα) BoConcept με το οποίο (τα οποία) έχετε έρθει σε επαφή. Σας ενημερώνουμε ότι θα επικοινωνήσουμε με το κατάστημα (τα καταστήματα) προκειμένου να σας παρέχουμε τη βέλτιστη εξυπηρέτηση και να διασφαλίσουμε τη σωστή αντιμετώπιση των δικαιωμάτων σας τόσο στη BoConcept A/S όσο και στο σχετικό κατάστημα (στα σχετικά καταστήματα).
  Όταν αιτείστε πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες σας, διόρθωση ή διαγραφή πληροφοριών ή εάν επιθυμείτε να εξαιρεθείτε των πολιτικών μας, θα διερευνήσουμε κατά πόσον είναι εφικτή η εκπλήρωση του αιτήματός σας. Αποσκοπούμε να ανταποκριθούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα και θα σας απαντήσουμε εντός ενός μηνός.

  Ενημερώσεις πολιτικής απορρήτου.

  Η παρούσα πολιτική απορρήτου υποβάλλεται σε περιστασιακή αναθεώρηση, και σε περίπτωση που προβούμε σε οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, θα αναρτήσουμε μια ειδοποίηση σε αυτή τη σελίδα.