Συσκευασία & Μεταφορά

Light grey Cenova chaise longue sofa and white Cartagena coffee tables

Όλα τα έπιπλά μας συσκευάζονται με ασφάλεια σύμφωνα με τις προδιαγραφές μεταφοράς. Όλα τα στοιχεία προστατεύονται με επιφάνειες αφρού διογκωμένης πολυστερίνης (EPS) και έχουν δοκιμαστεί για προστασία φθορών σε περίπτωση πτώσης, ενώ είναι στην αρχική τους συσκευασία. Και τα δύο άκρα των συσκευασιών ενισχυόνται με επιπλέον συσκευασία, ώστε τα χάρτινα κουτιά να μπορούν να σταθούν όρθια. Στα μεγάλου μήκους κουτιά, ένα σύμβολο υποδεικνύει με ποιο τρόπο μπορεί το κουτί να τοποθετηθεί σε όρθια θέση.

Όλες οι συσκευασίες μας μπορούν να αντέξουν μια μικρή βροχή, αν και δεν είναι αδιάβροχα. 

PRO1A