Spracúvanie osobných údajov

Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) by sa právnická osoba, na ktorú ste sa obrátili so žiadosťou, mala považovať za prevádzkovateľa údajov zodpovedného za zaznamenané údaje.

Informácie o tom, či alebo s kým sa zdieľajú osobné údaje, vám poskytne táto právnická osoba.

Vašu žiadosť uchovávame 6 mesiacov od dátumu prijatia. Účelom tohto uchovávania je zváženie vašej žiadosti v prípade voľných pracovných miest v budúcnosti.

Máte právo na prístup k akýmkoľvek osobným informáciám, ktoré sme o vás zaznamenali. Ak si želáte upraviť alebo vymazať svoje osobné údaje, pošlite e-mail právnickej osobe, na ktorú ste sa obrátili so svojou žiadosťou. 

PRO1A