Przetwarzanie danych osobowych

Round rugs in different colours and a Diamond mirror table
Zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) osoba prawna, do której zostało skierowane podanie o pracę, powinna być uznana za administratora danych odpowiedzialnego za zarejestrowane informacje.

Aby uzyskać informacje o tym, czy i komu udostępniamy dane osobowe, należy skontaktować się z osobą prawną.

 
Podanie będziemy przechowywać przez 6 miesięcy od daty jego otrzymania. Pozwoli nam to przeprowadzić procedurę rekrutacyjną dotyczącą wszystkich ewentualnych pojawiających się w tym terminie odpowiednich dla aplikującego ofert pracy.

Aplikujący ma prawo dostępu do wszelkich przechowywanych przez nas danych osobowych na jego temat. Aby edytować lub usunąć swoje dane osobowe, należy skontaktować się pocztą elektroniczną z podmiotem prawnym, u którego złożono podanie. 

PRO1B