Refleksjoner av stilen din

Speil, speil på veggen der

Christine Thorsteinsson, Collection Manager

New reflections

Mirrors and reflective objects open new dimensions and perspectives in interior design. Mirrors have been commonly used as a design tool to bring light into a room and expanding it visually, especially in small spaces.

But mirrors are no longer just wall decorations. Mirrors now infiltrate furniture and decorative accessories to create a whole other dimension and dynamic in a room. We take it a step further by creating mirror sculptures for a mirage effect.

Explore all mirrors

Et annet syns perspektiv
Speil trenger ikke bare å være funksjonelle objekter. De kan være dekorative og til og med artistiske, alt etter bruken og hvor de henger. Dette er en av de distinktive trendene innen speil akkurat nå. Se på ting annerleds ved å plassere speilene på utradisjonelle steder.

Fra alle vinkler
Speil er brukt mer kreativt og blir eksperimentert mer med nå enn før. Se f.eks denne Kaleidoscope skulpturen med innrykkede linjer og spiel.Utforsk alle fasetter av en ring eller se annerledes på et gammelt smykke ved å plassere den i midten av skulpturen.