Global Compact

Som følge av BoConcepts sosiale engasjement og ansvarlighet har konsernet tilsluttet seg Global Compact for å være med på å skape en mere bæredyktig og inkluderende global økonomi.

Med dette partnerskapet ønsker BoConcept å vise sin støtte til de ti prinsippene i Global Compact i henhold til respekt for menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og korrupsjonsbekjempelse.

De ti prinsippene er:


  Menneskerettigheter
 1. Virksomheter bør støtte og respektere beskyttelsen av internasjonalt erklærte menneskerettigheter
 2. Sikre seg at de ikke medvirker til krenkelse av menneskerettighetene

 3. Arbeidstakerrettigheter
 4. Virksomheter bør opprettholde organisasjonsfrihet og effektivt anerkjenne retten til kollektiv forhandling
 5. Støtte utryddelse av alle former for tvangsarbeid
 6. Støtte effektiv avskaffelse av barnearbeid
 7. Eliminere diskriminering i arbeids- og ansettelsesforhold

 8. Miljø
 9. Virksomheter bør støtte en forsiktighetstilgang til miljømessige utfordringer
 10. Ta initiativ til å fremme en større miljømessig ansvarlighet
 11. Øke utviklingen og spredningen av miljøvennlige teknologier

 12. Anti-korrupsjon
 13. Virksomheter bør motarbeide alle former for korrupsjon, utpressning og bestikkelse

Lær mer om Global Compact

Besøk de Forente Nasjoners Global Compact sin nettside:
unglobalcompact.org


Se også hvordan BoConcept møter kravene mot Global Compact:

May 2015 (English)
May 2014 (English)
May 2013 (English)
May 2012 (English)
May 2011 (English)
May 2010 (English)