Etiske retningslinjer

Alle BoConcepts underleverandører skal følge våres etiske retningslinjer for å sikre at BoConcepts produkter fremstilles med respekt for de ansattes rettigheter.

Formålet med det etiske regelsettet er å sikre at BoConcepts underleverandører driver deres virksomhet i overensstemmelse med internasjonale anerkjente standarder for menneskerettigheter, arbeidsforhold og miljø. BoConcept følger prinsippene i disse retningslinjene og forventer, at underleverandører gjør det samme. Innholdet er basert på relevante konvensjoner fra ILO (International Labour Organisation) og FN.

Formålet med de etiske retningslinjene er ikke å avbryte ethvert samarbeid med underleverandører som ikke overholder det, men derimot å hjelpe underleverandørerne med å forbedre deres sosiale og miljømessige standarder. BoConcept er derfor villig til å arbeide med underleverandører, slika at de klarer å overholde retningslinjene. Vi vil dog ikke forsette et samarbeid med en underleverandør, hvis overholdelse av retningslinjenene ikke viser seg å være mulig. Vi vil heller ikke gjøre forretninger med en underleverandør, som overtrer de fundamentale menneskerettighetene.

BoConcept sine etiske retningslinjer er:

 • Lovkrav
 • Ansettelsesforhold
  - Barnearbeid
  - Tvangsarbeid
  - Disiplineringspraksis
  - Frihet til faglig organisering og kollektiv forhandling
  - Diskriminering
  - Arbeidstid og lønn
  - Respekt for kulturelle verdier

 • Arbeidsmiljø og -sikkerhet
 • Miljøhensyn
 • Ledelsens plikter, overvåkning og håndhevelse
 • Manglende overholdelse
 • Ledelsesansvar

Last ned BoConcept sine etiske retningslinjer (Engelsk)