Bedrifts ansvar

Sosial- og miljøansvar

En av våres verdier i BoConcept er respekt. Vi ønsker å vise kundene våre respekt ved å levere design og kvalitet til den riktige prisen. Men ikke til hvilken som helst pris.

BoConcept samarbeider med noen få strategiske underleverandører, fordi vi dermed best kan få innflytelse og hjelpe med å fremme positive sosiale og miljømessige forbedringer. Alle BoConcepts underleverandører skal sikre, at BoConcepts produkter fremstilles etter rammene i våre etiske regler.

Overordnet er våres ambisjon om å fremstille produktene med så begrenset miljøpåvirkning som mulig. Vi arbeider løpende med miljømessige forbedringer i våres produksjon samt i de logistikkprosessene, som er involveret i leveringen av BoConcepts produkter til kundene, slik at våres drift påvirker det globale miljø så lite som mulig.

Etiske retningslinjer
Global Compact