Visjon, mål og verdier

Vår visjon, og våre mål og kjerneverdier, danner grunnlaget for alt vi foretar oss hos BoConcept. Disse erklæringene er ikke bare ord på papir – de etterleves hver dag av BoConcept-medarbeidere over hele verden.

Our vision

To make BoConcept no. 1 brand within urban interiors.

Our mission

Through passionate and persistent performance we make customised and coordinated design furniture and accessories affordable to the urban-minded customer.

Our core values

Respect!
Always show you care

Think smarter
Always look for the better solution

Play the team
Always use your freedom responsibly

Love city life
Always know what's going on