Global Compact-hanke

Sosiaalisen vastuunsa takia BoConcept on liittynyt Global Compact -hankkeeseen, jonka tarkoituksena on luoda kestävämpi ja tasa-arvoisempi maailmantalous.

Tämän yhteistyön myötä BoConcept tukee Global Compact -hankkeen kymmentä periaatetta, jotka kattavat ihmisoikeudet, työelämän säännöt, ympäristönsuojelun ja korruption.

Kymmenen periaatetta:


  Ihmisoikeudet
 1. Yritysten on tuettava ja kunnioitettava kansainvälisesti tunnustettujen ihmisoikeuksien suojelua.
 2. Yritysten on varmistettava, että ne eivät osallistu ihmisoikeusrikkomuksiin.

 3. Työelämän säännöt
 4. Yritysten on kannatettava järjestymisvapautta ja tunnustettava työehtosopimusneuvottelut.
 5. Pakkotyön käyttö kaikissa muodoissaan on kiellettävä.
 6. Lapsityön käyttö on kiellettävä.
 7. Työllistämiseen liittyvää syrjintää ei sallita.

 8. Ympäristö
 9. Yritysten on tuettava ympäristönsuojeluun liittyviä varotoimenpiteitä.
 10. Ympäristövastuuta tukevia hankkeita on edistettävä.
 11. Ympäristöä säästävien teknologioiden kehittämistä ja levittämistä on tuettava.

 12. Korruptio
 13. Yritysten on toimittava korruption kaikkia muotoja, kuten kiristystä ja lahjontaa vastaan.

Tutustu Global Compact-hankkeeseen

Tutustu YK:n Global Compact -hankkeen Internet-sivustoon:
unglobalcompact.org


Katso myös miten BoConcept vastaa Global Compact-hankkeen vaatimuksiin:

May 2015 (English)
May 2014 (English)
May 2013 (English)
May 2012 (English)
May 2011 (English)
May 2010 (English)