Kaikkien BoConceptin toimittajien on noudatettava tiettyjä toimintaperiaatteita, joiden avulla voimme varmistaa, että kaikki BoConcept-tuotteet on valmistettu työntekijöiden oikeuksia kunnioittaen.

Toimintaperiaatteiden tarkoituksena on taata, että BoConceptin toimittajat toimivat kansainvälisesti tunnustettujen ihmisoikeus-, työvoima- ja ympäristöstandardien mukaisesti. BoConcept noudattaa näitä toimintaperiaatteita ja edellyttää samaa myös toimittajiltaan. Periaatteiden sisältö perustuu relevantteihin ILO:n (Kansainvälinen työjärjestö) ja YK:n yleissopimuksiin.

Toimintaperiaatteiden tarkoituksena ei ole lopettaa yhteistyötä periaatteista poikkeavien toimittajien kanssa, vaan auttaa toimittajia parantamaan sosiaalista vastuutaan ja ympäristönsuojeluun liittyviä toimintatapojaan. BoConcept haluaa tukea toimittajiaan näiden periaatteiden noudattamisessa. Emme kuitenkaan tee yhteistyötä sellaisten toimittajien kanssa, jotka pitävät periaatteiden noudattamista mahdottomana. Emme tee yhteistyötä myöskään sellaisten toimittajien kanssa, jotka rikkovat ihmisoikeuksia.

BoConcept Code of Conduct-menettelytavat:

 • Oikeudelliset vaatimukset
 • Työehdot
  - Lapsityö
  - Pakkotyö
  - Kurinpitotoimet
  - Järjestymisvapaus ja työehtosopimusneuvottelut
  - Syrjintä
  - Työajat ja korvaukset
  - Kulttuuriarvojen kunnioittaminen

 • Työterveys ja -turvallisuus
 • Ympäristönsuojelu
 • Johdon vastuu
 • Valvonta ja toimeenpano
 • Periaatteista poikkeaminen

Toimintaperiaatteet (English)

Toimitus ja kokoamispalvelu
24 kuukauden takuu
Monikäyttöiset tuotteet
Kustomoitu