Επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών

Round rugs in different colours and a Diamond mirror table
Δυνάμει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), η νομική οντότητα στην οποία υποβάλλετε την αίτησή σας πρέπει να θεωρείται ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, ο οποίος φέρει την ευθύνη για τις πληροφορίες που καταγράφονται.

Επικοινωνήστε με τη νομική οντότητα για πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον ή με ποιον μοιραζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες.

 
Αποθηκεύουμε την αίτησή σας για 6 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής. Αυτό γίνεται ώστε να σας λάβουμε υπόψη για τυχόν μελλοντικές θέσεις εργασίας.

Έχετε το δικαίωμα να προσπελάσετε τυχόν προσωπικές πληροφορίες που έχουμε καταγράψει για εσάς. Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τις προσωπικές πληροφορίες σας, παρακαλούμε αποστείλετε ένα email στη νομική οντότητα στην οποία έχετε υποβάλει αίτηση. 

PRO1A