BF15A413-F8E1-4546-8998-F157FE9FBE3E
Indkøbskurv
Din indkøbskurv er tom

Nøgletal

Senest opdateret den 23-06-2016

 

  2015/16  
2014/15  
2013/14   2012/13   2011/12  

           
Resultatopgørelse i mio. kr.          
Omsætning 1.234,9   1.147,5   1.049,5   1.026,1   1.022,2  
Bruttoresultat 518,3   465,7   448,8   442,9   451,6  
Resultat før særlige poster, finansielle poster og afskrivninger (EBITDA) 148,9   50,0   15,6   51,3   75,5  
Driftsresultat før særlige poster
(EBIT før særlige poster)
119,5   15,1  
(21,7)  
19,5  
36,7  
Driftsresultat (EBIT) 119,5   (50,7)  
(21,7)   19,5   36,7  
Finans, netto (0,1)   (7,9)   (2,0)   (2,1)   2,8  
Resultat før skat og minoritetsinteresser 119,4   (58,6)  
(23,7)   17,4   39,6  
Resultat efter skat 93,2   (57,1)  
(12,8)   11,3   25,6  

           
Balance i mio. kr.          
Langfristede aktiver 178,3   216,7  
249,2   240,2   244,7  
Kortfristede aktiver 405,0   309,5  
332,6   292,1   296,9  
Balancesum 583,4   526,2  
581,9   532,3   541,6  
Egenkapital 251,8   157,3  
210,3   228,0   224,9  
Rentebærende gæld 81,6   117,3  
128,2   74,7   86,8  

           
Pengestrøm i mio. kr.          
Pengestrøm fra driftsaktivitet 165,3   18,6  
5,0   55,2   53,1  
Pengestrøm til investeringsaktivitet (2,7)   (13,2)  
(59,4)   (31,9)   (21,2)  
Heraf til investering i materielle aktiver (4,1)   (8,2)  
(28,4)   (16,5)   (10,2)  
Pengestrøm før finansieringsaktivitet 162,6   5,4  
(54,5)   23,4   31,9  

 

  2015/16  
2014/15  
2013/14   2012/13   2011/12  

           
Nøgletal          
Overskudsgrad (EBIT% før særlige poster) 9,7   1,3   (2,1)   1,9   3,6  
Return on Invested Capital (ROIC) 52,3   5,2   (7,2)   6,7   12,3  
Pengestrømme før finansieringsaktivitet i % af omsætning 13,2   0,5   (5,2)   2,3   3,1  
Nettoarbejdskapital i % af omsætningen 4,0   5,6   8,9   9,0   9,6  
Overskud pr. 10 kr. aktie 33   (20)   (8)   6   14  
Egenkapitalens forrentning 45,6   (31,1)   (5,9)   5,0  
12,0  
Egenkapitalandel, % 43,2   29,9   36,1   42,8  
41,5  
Indre værdi pr. 10 kr. aktie 88   55   73   80   79  
Gennemsnitligt antal medarbejdere, heltids 533   612   627   586   579  

 

  2015/16  
2014/15  
2013/14   2012/13   2011/12  

           
Aktierelaterede nøgletal          
Aktieudbytte, mio. kr. 0,0   0,0  
0,0   0,0   5,7  
Børskurs, ultimo 440   92   97   110   112  
Aktiekapital, mio. kr. 28,6   28,6   28,6   28,6   28,6  
Kurs/indre værdi 5,0   1,7   1,3   1,4   1,4  
Price/earning ratio, ultimo 13,5   -  
-   27,8   12,5  

Nøgletallene er beregnet efter Den danske Finansanalytikerforenings 'Anbefalinger og Nøgletal 2015'.

Fleksibel levering og montering
24 måneders reklamationsret
Funktionelle designmøbler
Specialfremstillede møbler